logo Helse Nord

Om elektronisk rekvirering

Helse Nord har fått utviklet en nettbasert bestillingsløsning som gir muligheter til å rekvirere laboratorietjenester og røntgentjenester elektronisk fra sykehusene i helseregionen. Videreutvikling av løsningen pågår, blant annet integrasjon mot sykehjemsjournalsystemer.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Muligheten for å rekvirere laboratorietjenester elektronisk bidrar til at legekontorene får raskere prøvesvar. Risiko for feil er samtidig redusert til et minimum.

Flere fordeler med elektronisk rekvirering:

  • All relevant informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalen
  • Legekontorene får oppdatert oversikt over rekvirerte prøver
  • Kvalitetssikringen blir bedre
  • Redusert risiko for feilmerking
  • Enklere oversikt over prøvemateriale
  • Slipper papirrekvisisjoner
  • Bedre kontroll med prøven
  • Kontinuerlig oppdatert tjenestetilbud og estimert ventetid

Hilde Klemmetvoll

Rådgiver, Funksjonell forvaltning kliniske systemer

hilde.klemmetvoll@hnikt.no 95877607

Majbrit RIs Kragh

Rådgiver, Funksjonell forvaltning kliniske systemer

majbrit.ris.kragh@hnikt.no 41660153
Sist oppdatert 28.02.2024