logo

Om elektronisk rekvirering

Helse Nord har fått utviklet en nettbasert bestillingsløsning som gir legekontorene i Nord-Norge muligheten til å rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i helseregionen. Fra august 2019 ble det også mulig å rekvirere røntgenundersøkelser fra samme løsning. Bestillingsløsningen egner seg for legekontorer med journalsystemene CGM Journal, WinMed2, Plenario og System X. Videreutvikling av løsningen pågår og vil fortsette utover høsten.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Hvert sykehus i helseregionen har laget et oppsett for de analyser som rekvireres, og legekontorene har gjennom løsningen tilgang til opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse ved de sykehusene som har laboratoriehåndbok. Med Helse Nords elektroniske bestillingsløsning kan legekontorene rekvirere til flere sykehuslaboratorier og flere fagspesialiteter samtidig: medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin,  mikrobiologi, patologi (histologi og patologi) og radiologi.

Raskere prøvesvar o​​​g redusert risiko for feil

Muligheten for å rekvirere laboratorietjenester elektronisk bidrar til at legekontorene får raskere prøvesvar. Risiko for feil er samtidig redusert til et minimum.

Slipper å taste​​ inn informasjonen flere ganger

Den nye bestillingsløsningen har bidratt til å gjøre kommunikasjonen mellom legekontor og sykehus elektronisk, i motsetning til tidligere hvor legekontorene fylte ut skjemaer på papir når pasienter tok blodprøver – skjemaer som videre fulgte med prøvene til sykehusene. Når prøvene ankom sykehuslaboratoriet ble opplysningene tidligere tastet inn på nytt, noe som var både tungvint og tidkrevende.

Flere fordeler med elektronisk rekvirering:

  • All relevant informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalen
  • Legekontorene får oppdatert oversikt over rekvirerte prøver
  • Kvalitetssikringen blir bedre
  • Redusert risiko for feilmerking
  • Enklere oversikt over prøvemateriale
  • Slipper papirrekvisisjoner
  • Bedre kontroll med prøven
  • Kontinuerlig oppdatert tjenestetilbud og estimert ventetid

skillelinje

Videre utvikling av bestillingsløsningen

Vi jobber stadig med videreutvikling av Helse Nords bestillingsløsning, blant annet funksjonalitet som kan fungere på webbaserte systemer. I tillegg kommer det etterhvert en løsning for klinisk henvisning. Følg med på våre prosjektsider og på sosiale medier for mer informasjon om fremdrift i dette utviklingsarbeidet.

skillelinje

Bedre samhandlin​​​g mellom legekontor og sykehus - og etterhvert andre aktører

Det var over lang tid etterlyst interaktiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og legekontorer i Nord-Norge, og dette er bakgrunnen for at man valgte å innføre den nye bestillingsløsningen i Helse Nord. Løsningen kom på plass i 2014, og det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har siden da tatt den i bruk. Det jobbes med å kunne tilby tjenesten til en større del av primærhelsetjenesten - i tillegg til legekontorene vil blant annet sykehjem og andre aktører i pleie- og omsorgstjenesten få tilbud om å ta i bruk bestillingsløsningen.
Slik bestiller du tjenesten
Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester
Sist oppdatert 19.08.2019