logo

Korsn kan én journal bidra til bedre samarbeid om pasienten?

Den regionale løsningen for elektronisk kurve og medikasjon er et av flere fagsystemer som inngår i arbeidet frem mot én journal i nord. Den nye kurveløsningen (MetaVision) blir et viktig arbeidsverktøy for leger og sykepleiere i nord. Overlege Hanne Winge Kvarenes er en av de mange prosjektmedarbeiderne som har jobbet med å klargjøre løsningen til den regionale innføringen ved sykehusene i Nord-Norge. Få med deg hva den erfarne legen sier om fordelene med det nye arbeidsverktøyet:


Informasjonsfilm - MetaVision


MetaVisionportalen

MetaVision logo

Det nordnorske bidraget til "én innbygger – én journal":

Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort med et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt, på tvers av sykehusavdelinger og på tvers av sykehus. På den måten blir det tryggere for pasienten. Les mer om hvorfor vi innfører elektronisk kurve og medikasjon (MetaVision), det nye journalsystemet DIPS Arena og Digitalt mediearkiv. For å nevne noe.
Mer om én journal i nord
FRESK-programmet i Helse Nord

AKTUELT OM ÉN JOURNAL I NORD

 • UNN-medarbeider (foto: Marius Fiskum)
  18. januar 2021
  DIPS Arena i nord – nedtellingen har startet

  Etter en forsiktig oppstart ved Longyearbyen sykehus i november 2020, ligger 2021 an til å bli det store innføringsåret for DIPS Arena i Helse Nord. Helgelandsykehuset nærmer seg startstreken.

 • SYKEHUSENE I NORD INNFØRER VIPPS SOM BETALINGSFORM: Og vipps, så kan du betale på en enklere måte på sykehuset
  14. oktober 2020
  Nå kan du betale med Vipps på sykehusene i nord

  Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset tilbyr nå betaling med Vipps til sine pasienter. Løsningen er blitt godt mottatt, både internt og av pasienter.

 • Digitalt mediearkiv + assistert robotultralyd = SANT
  30. september 2020
  Tryggere for gravide i Finnmark med ultralydbilder rett i journalen

  Når Finnmarkssykehuset tar i bruk Helse Nords digitale mediearkiv overføres ultralydbildene rett inn i journalen. Det gir bedre trygghet for gravide og for det kommende barnet ved videre oppfølging.

Sist oppdatert 11.05.2022