logo Helse Nord

Felles patologiløsning i drift ved Nordlandssykehuset og UNN

Den nye, felles løsningen fra Tieto ble satt i drift søndag 17. mars og systemene er testet funksjonelt uten å støte på noen store problemer hverken ved Nordlandssykehuset i Bodø eller UNN Tromsø.

Publisert 22.03.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
Et nærbilde av en blå flis

En sammenslåing av patologisystemene i Bodø og Tromsø ble gjennomført helgen 15.-17. mars 2013 og med dette nådde patologiprosjektet i FIKS (Felles innføring kliniske systemer) sitt første delmål. Leverandøren hadde representanter tilstede ved patologilaboratoriene hele helga for å bistå med testing og kvalitetssikring av løsningen.

En person i en sykehusseng;
 

De to databasene, som hittil har vært plassert på to atskilte servere, er blitt flyttet til én felles server hos Helse Nord IKT i Tromsø. Patologiområdet har dermed fått felles drift og forvaltning og kjører samme systemversjon – noe som gir et godt grunnlag for innføring av nye funksjoner i tiden fremover.

En felles løsning for patologilaboratoriene i Bodø og Tromsø har mange fordeler for både arbeidsflyt og samhandling mellom de to miljøene, og er samtidig et viktig steg i retning felles kliniske systemer i Helse Nord.