logo Helse Nord

Fikk pris for arbeid med én felles journal i Nord-Norge

Prosjektleder Ann-Britt Nilssen i FIKS er tildelt DIPS-prisen 2016 for sitt solide arbeid med å lede innføringen av én journal i Helse Nord.  

Publisert 16.06.2016
En person som står foran en gruppe mennesker som sitter ved datamaskiner

Helse Nord er nesten i havn med å gi alle pasienter i regionen én felles journal (felles DIPS). Innen utgangen av 2016 har alle sykehusene i landsdelen samme prosedyrer for bruk av DIPS.

 

Ann-Britt Nilssen.jpg
LEDER PROSJEKTET I MÅL Prosjektleder Ann-Britt Nilssen var aktivt i forløperen med å innføre felles journal ved de nordnorske sykehusene allerede i 2009. Men det var først i 2012 det satte fart. Nå er prosjektet snart i mål . Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Leder et omfattende e-helseprosjekt

Ann-Britt Nilssen har siden 2012 ledet innføringsarbeidet med en felles journal i Helse Nord i regi av HOS-prosjektet. Det årelange arbeidet til Nilssen har blitt lagt merke til også utenfor sykehusveggene. Under e-helsekonferansen, DIPS forum, ble Nilssen nylig tildelt den årlige DIPS-prisen for sin innsats.

En mann og en kvinne som holder en mikrofon og et papir
 

PRISUTDELINGEN Prisen ble delt ut under festmiddagen til DIPS-forum av adm. direktør Tor Arne Viksjø. FIKS-kollega Anne Pauline Anderssen (t.h.) mottok prisen på vegne av Ann-Britt Nilssen. Foto: DIPS

– Prisen går til en prosjektleder som representant for et svært stort og krevende prosjekt. Hun – da dette er enda en av de dyktige damene i Helse-Norge -  var aktivt med i forløperen til prosjektet allerede i 2009. Men det var først i 2012 det satte fart. Det å sørge for å holde trykk på et så omfattende prosjekt som går over så lang tid er ikke mange forunt. Men dette har hun klart på en glimrende måte. Hun er en meget tydelig prosjektleder – både vi og andre leverandører får virkelig høre det når vi ikke leverer som forventet. Men hun er også raus med ros når det fungerer. Det er en stor glede å gi DIPS-prisen 2016 til Ann-Britt Nilssen i HOS-prosjektet i Helse Nord, sa administrerende direktør i DIPS, Tor Arne Viksjø, da han overrakk prisen, et litografi, under festmiddagen. 

Andre gang FIKS får prisen

Ann-Britt Nilssen kunne selv ikke være tilstede å motta prisen siden hun var fullt opptatt med innføringen av én journal ved Finnmarkssykehuset. Kollega Anne Pauline Anderssen tok i mot prisen på vegne av Nilssen.

Dette er andre gang FIKS blir tildelt DIPS-prisen. Forrige gang var i 2013 da prosjektleder Anne Pauline Anderssen mottok prisen for sitt arbeid med DIPS Arena

Takker kolleger for innsatsen

Viksjø trakk videre fram at det var vanskelig å dele ut priser som dette og at det er mange dyktige kandidater i helse-Norge å velge blant.

– Men så er det likevel av og til innsats og stå-på-vilje over mange år og mange prosjekter som imponerer såpass mye at det fortjener en ekstra honnør.

Nilssen er glad for å ha motta prisen, men hun er opptatt av å få frem innsatsen som kolleger ved sykehusene i landsdelen og øvrige prosjektdeltakere har gjort og gjør for å få én journal vel i havn.

– Det har vært spennende og utfordrende år med HOS-prosjektet, men arbeidet hadde ikke gått uten den gode jobben som kolleger i hele regionen har lagt ned i prosjektet. Jeg har opplevd at helsepersonell, som fra før har en travel arbeidshverdag, har brettet opp ermene for å få dette til, nemlig å øke pasientsikkerheten og bedre rutinene på sykehusene, sier hun.  

En journal for hver pasient i Helse Nord

Innføringen av én journal ved helseforetakene i Nord-Norge er første skritt på veien mot myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal". Etter hvert som sykehusene får felles journal slipper helsepersonell å sende journaldokumenter mellom sykehusenhetene i tilfeller der pasienter har forflyttet seg fra ett sykehus til et annet. Tidligere var det vanlig å opprette ulike journaler på pasienter når de ble behandlet ved forskjellige sykehus.

Når sykehusene får felles DIPS gis helsepersonell enklere tilgang til relevant, viktig og oppdatert informasjon om pasienten - uansett hvor i helseregionen pasienten har vært til utredning eller behandling.

Henvisninger, epikriser, legemiddelbruk og prøvesvar blir tilgjengelig ved at pasientens journaldokumenter lagres i ett og samme journalsystem.

Les mer om innføringen av én felles journal i Helse Nord