logo Helse Nord

Kan felles terminiologi bidra til bedre helsearbeid?

Forsker Bente Christensen fra FIKS-programmet i Helse Nord var en av foreleserne da Norsk Sykepleieforbund inviterte til seminar om strukturert pasientjournal og terminologi i sykepleietjenesten.

Publisert 22.02.2016
Sist oppdatert 13.05.2019
Helse Nord: Kan felles terminiologi bidra til bedre helsearbeid?format=webp&

​Norsk Sykepleieforbund arrangerte 18. februar 2016 et heldagsseminar i Tromsø om strukturert pasientjournal for sykepleiere og forskere innen eHelse fra inn- og utland. Ca. 35 personer deltok. Foreleserne var fra Norsk Sykepleieforbund, DIPS AS, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetet i Salford, sykepleieutdanningen i Porto og FIKS-programmet i Helse Nord.

Bente Christensen fortalte om Helse Nords pågående arbeid med å innføre én felles elektronisk pasientjournal ved sykehusene i Nord-Norge. 

Seminar: Kan felles terminiologi bidra til bedre helsearbeid?

Foreleserne på seminaret var professor Nick Hardiker fra Universitetet i Salford (foran til venstre), sykepleiekonsulent Kathy Mølstad fra Norsk Sykepleieforbund, forsker og prosjektleder Bente Christensen fra FIKS, salgskonsulent Phuong Pedersen fra DIPS. Bak fra venstre rådgiver/post.doc Rune Pedersen fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, avdelingssjef Kari Bugge fra Norsk Sykepleieforbund, professor Ernesto Jorge og kollega professor Paulino Sousa fra Sykepleieutdanningen i Porto. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS


Neste generasjon sykepleieterminologi

Terminologien Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) var viet ekstra oppmerksomhet under seminaret. ICNP er neste generasjons sykepleieterminologi og inneholder begreper som brukes i forskjellige deler av sykepleiepraksis, på tvers av spesialiteter, språk, land og kulturer. Terminologien er utviklet av International Council of Nursing (ICN) som samarbeider med Verdens helseorganisasjon om globale helseproblemer.

Seminar: Kan felles terminiologi bidra til bedre helsearbeid?

Professor Ernesto Jorge fortalte om hvordan ICNP er integrert i sykepleieutdanningen i Porto i Portugal. Foto: Elin Vinje Jenssen, Helse Nord FIKS

Felles språk – felles betydning

I Portugal bruker 90 prosent av sykepleierne ICNP og til seminaret var to forskere fra Sykepleiehøyskolen i Porto invitert for å dele deres erfaringer med ICNP og hvordan terminologien er integrert i sykepleieutdanningen. Norsk Sykepleieforbund ønsker at Norge skal slå følge med Portugal og har anbefalt at ICNP integreres i elektroniske pasientjournaler knyttet til sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp. Sykepleieforbundet mener at ICNP som plattform vil bidra til å gi helsearbeidere én felles oppfatning om betydningen av begreper de bruker i jobben, og slik  unngå at innholdet i begreper bestemmes av den enkelte, arbeidsplassen eller kulturen. I ICNP kommuniserer ulike EPJ-systemer med hverandre, noe som vil være et viktig bidrag til økt samhandling i helsevesenet.

– ICNP vil gi sykepleietjenesten et mer presist språk med felles forståelse av betydningen til begreper og slik lette kommunikasjon mellom ulike ledd i helsetjenesten, sa sykepleiekonsulent Kathy Mølstad fra Norsk Sykepleieforbund.

Gevinster ved ICNP

Gevinstene ved å ta i bruk ICNP er mange, mener Sykepleieforbundet, i tillegg til at helsepersonell får felles begrepsforståelse skal terminologien gi bedre kvalitet på dokumentasjon, mer effektiv kommunikasjon mellom ulike ledd i helsetjenesten, bedre tilgang til statistikk, økt pasientsikkerhet og bli et bindeledd mellom informasjonsmodeller og kunnskapsbaser.

Mølstad forteller at fire kommuner i Norge har tatt i bruk terminologien i noen av deres helseinstitusjoner. På sikt håper hun flere ser nytten. ICPN er oversatt til norsk, og bygget for bruk i EPJ-systemer. Termiologien inneholder diagnoser, tiltak og resultater og kan brukes direkte slik som systemet foreligger.

– Det meste ligger til rette for å bruke ICPN her i landet også og jeg håper at myndighetene ser nytten av at helsepersonell bruker samme terminologi. Det vil gi bedre samhandling innad i helsesektoren og økt pasientsikkerhet, sier hun.


 

Fakta om Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP):

  • ICNP er en fleksibel referanseterminologi som eies av International Council of Nursing (ICN)
  • Terminologien inneholder begreper som brukes i forskjellige deler av sykepleiepraksis, på tvers av spesialiteter, språk, land og kulturer.
  • Begrepene er definert på laveste nivå, det vil si knyttet til den enkelte term. Dette er til stor forskjell fra NANDA, NIC og NOC hvor definisjonen er knyttet til utsagn (det vil si diagnose eller intervensjon).
  • Det er mulig å legge inn synonymer i oversettelsesprosessen, noe som gjør den brukervennlig, både for pasienter og for helsepersonell.
  • I den norske oversettelsen er det lagt til mange synonymer.

Kilde: Norsk Sykepleieforbund