logo Helse Nord

Opplæring høyt prioritert ved innføring av nye pasientbehandlingssystemer

Det er utarbeidet en regional strategi for opplæring i forbindelse med innføring av nye pasientbehandlingssystemer i Helse Nord. eLæring, superbrukere og ansettelsen av en regional opplæringskoordinator for elektronisk pasientjournal er viktige elementer når strategien skal iverksettes.

Publisert 17.12.2013
Sist oppdatert 21.07.2016
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Kartlegging gjennomført i regi av HOS-prosjektet viser at opplæring i bruk av DIPS i Helse Nord i stor grad har vært både usystematisk og mangelfull, og etterspørres av mange brukere. Derfor har opplæring fått høy prioritet i den kommende innføringen av nye pasientbehandlingssystemer ved helseforetakene i Nord-Norge. I kjølvannet av kartleggingsarbeidet har det blitt utarbeidet en regional opplæringsstrategi, der alle helseforetak i Helse Nord har deltatt i arbeidet. I strategien anbefales det en kombinasjon av eLæring, lokale opplæringsgrupper, sertifisering og superbrukerordning for å styrke rutinene for opplæring og oppdatering i bruk av DIPS. Målet er god og systematisk opplæring i nye arbeidsrutiner, i tråd med de regionale føringene som iverksettes i løpet av de neste årene.

 

Marianne Nikoma er regional opplæringskoordinator for elektronisk pasientjournal i Helse Nord FIKS.

eLæring, sertifisering og superbrukere som en viktig del av opplæringen

 • eLæring: For å sikre enhetlig praksis og bruk av DIPS vil eLæring være et viktig verktøy. eLæringsmodulene skal derfor utformes på regionalt plan.
   
 • Sertifisering: Planen er at alle brukere av DIPS i Helse Nord etter endt eLæring skal gjennomføre obligatorisk sertifisering. Sertifiseringen skjer innenfor den enkeltes fagfelt, roller og oppgaver, og vil utgjøre en bekreftelse på gjennomført og bestått opplæringsprogram. På denne måten skal sertifiseringen bidra til å sikre kvalitet og trygghet i bruken av systemene.
   
 • Superbrukerordningen kommer på plass i disse dager og omfatter totalt 240 personer fordelt på Helgelandssykehuset (40), Nordlandssykehuset (80), Universitetssykehuset Nord-Norge (80) og Finnmarkssykehuset (40). Superbrukerne er medarbeidere med spesielt god kjennskap til systemet, og disse vil spille en viktig rolle i blant annet opplæring og testing ved innføring av nye systemversjoner, og ikke minst som brukerstøtte for sine medarbeidere.
   
 • Regional opplæringskoordinator: I begynnelsen av desember tiltrådte Marianne Nikoma som regional opplæringskoordinator for elektronisk pasientjournal i Helse Nord FIKS.
   

– Kartlegging viser at det er et forbedringspotensial i bruken av DIPS i helseforetakene, uttaler den ferske opplæringskoordinatoren. 

 Funksjonaliteten i DIPS kan utnyttes langt bedre, samtidig er det behov for samkjøring av rutiner på regionalt plan. Derfor er det så viktig å ha fokus på god og systematisk opplæring, sier Marianne, som blant annet har pedagogisk bakgrunn.

Formelt sett har helseforetakene selv ansvaret for at helsepersonell har nødvendig og oppdatert kompetanse – dette gjelder også i bruk av DIPS. Og slik kommer det til å være videre.

Med tanke på de omfattende endringene som skal gjennomføres i Helse Nord de kommende årene, er det viktig å få på plass regionale retningslinjer for opplæringen, sier Marianne.

– Vi skal bistå helseforetakene med opplæringen, blant annet i form av nye verktøy.

Den nyansatte opplæringskoordinatoren ser frem til å komme ordentlig i gang med dette arbeidet.