logo Helse Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge første sykehus i landsdelen som tar i bruk e-resept

Legene ved Nyremedisinsk seksjon ved UNN Tromsø startet 6. mai utprøving av den nyutviklede e-reseptløsningen som Helse Nord og leverandøren DIPS i samarbeid har utviklet. Sykehuset er det første i landet som prøver ut funksjonaliteten i et ordinært behandlingsmiljø.

Publisert 03.06.2014
Sist oppdatert 20.07.2016
Tekst, brev

e-resept er en del av den nasjonale satsningen på elektronisk samhandling i helsetjenesten. Helse- og Omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for satsningen for den elektroniske samhandlingskjeden, hvor e-resepten håndteres fra forskrivning på legekontoret til ekspedering på apotek/hos bandasjist og videre til refusjonsoppgjør og kontroll. I Helse Nords e-reseptløsning inngår kommunikasjon av et antall meldinger mellom pasientbehandlingssystemet DIPS, Reseptformidleren, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Statens legemiddelverk. Løsningen bygger videre på DIPS’ medikasjonsmodul som i dag brukes ved flere av de regionale helseforetakene for å holde oversikt over medisiner og skrive ut resepter.

En viktig milepæl
Utprøvingen av den nye e-reseptløsningen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er en viktig milepæl for innføringen av løsningen, sier prosjektleder Anne Anderssen i Helse Nord FIKS.

Utviklingen av e-reseptløsningen i DIPS startet i 2012, og Anderssen ledet an Helse Nords bidrag i utviklingsarbeidet i regi av programmet Felles innføring kliniske systemer.

Når nyrelegene ved UNN har avsluttet sin utprøving av løsningen i ordinært behandlingsmiljø ved sykehuset i Tromsø, vil de lage en sluttrapport som danner grunnlaget for evaluering av løsningen i midten av juni. Styringsgruppen for kliniske IKT-systemer ved UNN vil på bakgrunn av dette beslutte om e-reseptløsningen er god nok til å tas i ordinær bruk ved sykehuset.

Mindre risiko for feilmedisinering, feilutleveringer og forfalskede resepter
Med innføringen av den nye e-reseptløsningen forventer man blant annet en reduksjon i antall tilfeller av feilmedisinering, samtidig som uheldige kombinasjoner av legemidler skal reduseres. I tillegg ønsker man å forhindre forfalskede resepter og feilutleveringer av reseptbelagte medisiner. Pasienten vil kunne hente ut medisiner på et hvilket som helst apotek og kan logge seg opp på helsenorge.no eller mineresepter.no for å se sine aktuelle resepter og hvilke medikamenter som er utlevert tidligere.

Vi er svært spente på resultatet av utprøvingen, som er en viktig milepæl i utviklingssamarbeidet mellom Helse Nord og DIPS ASA, avslutter Anne Anderssen.