logo Helse Nord

Avtalespesialister - regional plan

Avtalespesialistene er en viktig del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. De gir tilbud om utredning og behandling innen mange fagområder og er et betydelig supplement til øvrige helsetjenester. 

Mange pasienter får i dag god oppfølging og behandling fra om lag 85 avtalespesialister i landsdelen. Ordningen gir forutsigbarhet i tjenesten og betraktes som en kostnadseffektiv del av spesialisthelsetjenesten.

Planen har som formål å bidra til at avtalespesialister og helseforetak samarbeider om å levere spesialisthelsetjenester og å innfri regjeringens ønske om pasientens helsetjeneste. Pasientens behov er førende. Gjennom god informasjon om tilgjengelig behandling skal pasienter få økt innflytelse over egen behandling. 

Last ned hele planen:


Sist oppdatert 19.11.2021