logo Helse Nord

Hjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjon

Kliniske fagrevisjoner er en del av foretaksgruppens kvalitetsarbeid i Helse Nord, og skal bidra til forbedring i pasientbehandling i spesialhelsetjenesten og redusere uønsket variasjon.

​Revisjonsteamet har vurdert behandlingstilbudet for pasienter med NSTEMI ved Nordlandssykehuset Bodø, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Finnmarkssykehuset Hammerfest og UNN Harstad. Gjennomgangen bygger på stedlig besøk, intervjuer av sentrale personer, gjennomgang av 30 pasientjournaler ved hvert sykehus, samt gjennomgang av interne rutiner og retningslinjer.

Hjerteinfarkt NSTEMI - klinisk fagrevisjon.pdf


Sist oppdatert 13.12.2018