logo Helse Nord

Klinisk nevrofysiologi - handlingsplan

Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en viktig spesialitet for utredninger av pasienter i mange fagområder og dekker pasientgrupper innen allmennmedisin, barnesykdommer, nevrologi, ortopedi, indremedisin og psykiatri. 

I de senere år har særlig Nordlandssykehuset (NLSH) hatt
utfordringer innen dette fagområdet. Det ble bl.a. derfor besluttet å lage en regional handlingsplan for KNF i Helse Nord. Dette med mål om å sikre et likeverdig og godt spesialisthelsetilbud innen faget i vår region.

Last ned fagplanen her: 

Sist oppdatert 18.11.2021