logo Helse Nord

Korona - evalueringsarbeid

Det er utført flere evalueringer under koronapandemien i Helse Nord RHF. Vi har samlet dem her. 

Illustrasjonsbilde
Formålet med evalueringer er å lære. I rapportene er det interessante bevaringspunkter og forbedringspunkter.Helse Nord RHF og foretaksgruppen i Helse Nord ønsker læring om hvordan vi som beredskapsorganisasjoner har utøvd ledelse og beredskapsarbeid, samt hvordan samfunnsoppdraget er utført under covid-19-pandemien. 
Evalueringsrapporter
Koronakommisjonen
Regjeringen nedsatte en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien.
Koronakommisjonens rapport
Sist oppdatert 18.10.2022