logo Helse Nord

Smittevernplan

Effektivt smittevern er en viktig faktor for å sikre gode pasientforløp og høy pasientsikkerhet i dagens helsevesen. Helse Nords smittevernplan (fagplan smittevern) skal bidra til dette arbeidet.

​Målene med smittevernarbeidet i Helse Nord er at pasientene skal være trygge og ikke utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus, og at det skal være god samhandling mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Sykehusene må derfor ha det grunnleggende smittevernet på plass.

Dokumentene

Smittevernplan Helse Nord.pdf (oppdatert desember 2023) 

Bilag sengetall og stillinger

Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av smittevernplan Helse Nord, og disse ses i sammenheng og revideres parallelt.

Sist oppdatert 04.01.2024