logo Helse Nord

Tuberkulosekontrollprogram

Tuberkulosekontrollprogram 2023–2028 (tuberkulose fagplan) definerer mål for tuberkulosekontrollen i regionen og legger til rette for oppfølging av høy faglig standard. 

Et overordnet mål for tuberkulosekontrollprogrammet er at alle helseforetak i Helse Nord skal oppfylle myndighetskrav gitt i forskrift om tuberkulosekontroll. Målet med tuberkulosekontroll er å forebygge, diagnostisere og behandle tuberkulose effektivt i landsdelen. Det er også viktig å kartlegge den faktiske situasjonen i Nord-Norge, og definere utfordringer og satsingsområder slik at tuberkulosekontrollprogrammet er tilpasset forholdene i helseregionen. 

Tuberkulosekontrollprogram 2023–2028 er en revisjon av programmet fra 2016-2020.

 
Sist oppdatert 23.08.2023