logo Helse Nord

Best på forbedring i Helse Nord - belønnes med en kvart million

- Jeg fikk gåsehud og kunne ikke slutte å smile, det var som å vinne i Lotto!

Publisert 20.12.2016
Sist oppdatert 11.04.2018
Sykepleier Siv Andreassen (t.v), lege Devi Sundaram, hjelpepleier Anita Edvardsen, postvert Bjørghi

​Målrettet satsing på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ved medisinsk avdeling i Helgelandssykehuset Sandnessjøen har båret frukter. Resultatene er så gode at avdelingen har fått Helse Nords forbedringspris. Og ikke nok med det – blodbanken i Sandnessjøen får hederlig omtale for sitt arbeid med økt pasientsikkerhet knyttet til blodtransfusjon.


​- Jeg fikk gåsehud og kunne ikke slutte å smile, det var som å vinne i Lotto! Avdelingsleder Åse Albertsen ved medisinsk avdeling smiler fortsatt når hun beskriver følelsen hun fikk da telefonen om pristildelinga kom. Helse Nord deler ut en pris på 250 000 kroner tre ganger i året, der målsettinga er å øke oppmerksomheten rundt gode forbedringsprosjekter som fører til at helseforetakene løser sine oppgaver på effektiv, sikker og kvalitativ god måte. Tildelingen skal også stimulere til hurtig overføring av gode forbedringstiltak til andre avdelinger og sykehus i helseforetaket.

Risikotavle

Områdesjef for medisinsk område, Ann Merete Brevik, beskriver en før-situasjon som var krevende. Da prosjektet startet opp i 2014 var medisinsk avdeling preget av høyt sykefravær, høy arbeidsbelastning og dårlig struktur på drifta. Tall viste også at forbedringspotensialet innen pasientsikkerhet var stort, spesielt når det gjaldt fall.

– Vi så at noe måtte gjøres. Vi ansatte et nytt lederteam og innførte bruk av risikotavle. De daglige tavlemøtene er et enkelt, men virkningsfullt tiltak som har erstattet de tidligere sykepleierapportene, sier Brevik og får støtte av lege Devi Sundaram. 

– En systematisk og tverrfaglig gjennomgang av status hos den enkelte pasient gjør det enklere å bruke tid og ressurser på de pasientene som trenger det mest. Det er enklere å lage en plan for hver enkelt pasient, vi kan avslutte eller sette i gang målinger på riktig tidspunkt og det gir bedre mulighet for å følge opp ernæringssituasjonen, sier Sundaram. 

Innføringa av tiltakspakkene mot fall, urinveisinfeksjoner og trykksår har også gitt svært gode resultater.

Rekordlavt sykefravær

– Et godt og stabilt arbeidsmiljø er ei forutsetning for kvalitetsforbedrende arbeid. I 2014 var sykefraværet oppe i 20 prosent – i september i år var vi nede på rekordlave 1,9 prosent. Vi har innført faste fagdager og de ansatte melder at de er fornøyde med mer bruk av teamarbeid, bedre struktur i arbeidshverdagen og mer stabil bemanningssituasjon. Når summen av alt dette gir økt pasientsikkerhet betyr det at vi har lykkes, og vi er kjempeglade for den anerkjennelsen Helse Nord har gitt oss gjennom forbedringsprisen, sier Brevik.


- Jeg har vært pasient ved mange sykehus og vet at det ikke nytter hvor fine husene er, det er menneskene i dem som teller. Jeg kunne ikke blitt tatt bedre vare på enn det som er tilfellet her, sier pasient Jon Sumstad. Her sammen med hjelpepleier Helen Sørensen og områdesjef Ann Merete Brevik.


Skal bli enda bedre

Brevik opplyser at prisen – en kvart millioner kroner – skal gå til nye forbedringstiltak. 

– I PasOpp-undersøkelsen (pasientopplevd kvalitet, red.anm.) får sykehuset lav score på utskrivning, og vi vet at det er mye å hente på bedre samhandling med de kommunale helsetjenestene. Midlene gir oss en mulighet til å satse ekstra på disse områdene, sier Brevik.

Fakta:

  • Helse Nord deler ut forbedringspris tre ganger i året. Prisen er på 250 000 kroner.
  • I tillegg til prisen får to prosjekter hederlig omtale.
  • Målet med forbedringsprisen er å øke oppmerksomheten rundt forbedringstiltak og stimulere til overføring av kunnskap mellom sykehus og foretak.