logo Helse Nord

Ny fagrevisjon for hjerteinfarkt

Helse Nord etablerer et system for kliniske fagrevisjoner i regionen. Det vil si at fagfeller vurderer hverandres praksis. Den første fagrevisjonen, som handler den minst alvorlige formen for hjerteinfarkt (NSTEMI), er nå klar.

Publisert 20.10.2017
Sist oppdatert 10.03.2021
Fagrevisjon for hjerteinfarkt NSTEMI
Den andre fagrevisjonen, som settes i gang i disse dager, gjelder medikamentell behandling av pasienter med tarmkreft.

– En klinisk fagrevisjon gjennomføres ved at kolleger vurderer hverandres praksis, sier Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord. 

– Hele systemet bygger på tillit mellom kolleger og har et helt annet formål enn tilsyn eller revisjon i tradisjonell forstand. I en klinisk fagrevisjon leter man etter mulige forbedringspunkter på den enheten som blir revidert, understreker hun. 

Skal etablere nasjonalt nettverk for fagrevisjoner

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord i oppdrag å etablere et nasjonalt nettverk for fagrevisjoner, og oppstartsmøtet i nettverket vil være 16. november.

– Vi vil foreslå for de andre helseregionene at samlerapporter fra gjennomførte kliniske fagrevisjoner gjøres tilgjengelig på et eget nettsted. På den måten får helsetjenesten etter hvert tilgang til mye informasjon som kan brukes i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i helsetjenesten, sier Høymork.

Hun understreker at det er et mål om at det blir gjennomført kliniske fagrevisjoner på flest mulig fagområder i regionen i løpet av noen år. 

– Vi har fått mange forslag til temaer som egner seg for framtidige fagrevisjoner, og er – sammen med foretakene – i ferd med å beslutte hva som skal revideres neste år, sier Høymork. 

Uten å forskuttere beslutningen, sier hun at det er gode forslag blant annet innen barnemedisin, ortopedi, røntgen og psykisk helsevern.

Klinisk fagrevisjon for hjerteinnfarkt NSTEMI