logo Helse Nord

Reduksjon av uønsket variasjon

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.


Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM)

Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) ble opprettet i 2015 for å løse oppdraget gitt av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) som omhandlet reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.

Deretter har AIM løst oppdrag som er gitt årlig i oppdragsdokumentet fra HOD til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Ledelsen av AIM er flyttet mellom RHF-ene. Representanter fra RHF-ene, Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) deltar i AIM i 2018. Interregionalt fag-, HR- og økonomidirektørmøte er styringsgruppe og det er en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte og brukere. 
Variasjonsteamet i Helse Nord


Sist oppdatert 21.11.2018