logo Helse Nord

Tilbake til en ny hverdag

– Situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord er alvorlig. Det gjelder flere områder, som bemanning, aktivitet og økonomi, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Publisert 05.05.2022
Sist oppdatert 29.08.2022
Cecilie Daae

Etter to år med unntakstilstand og koronahåndtering, ser vi nå heldigvis at pandemien ebber ut. Det har vært gjort en formidabel innsats av våre 19 000 ansatte. Vi har dratt lasset sammen. Utrolig mange har stått på, jobbet ekstra, funnet løsninger og bidratt til å berge liv og redusere de menneskelige omkostningene av pandemien. Tusen takk til hver og én!

Nå ser vi heldigvis at det lysner.  De aller siste tallene viser at sykefraværet forhåpentligvis er på vei ned. Det store presset fra pandemien på helseforetakene har gitt seg. Vi kan prioritere andre pasientgrupper igjen og ta igjen det tapte. Vi skal tilbake dit vi var før pandemien traff oss i mars 2020. 

I dag må for mange pasienter vente for lenge på behandling. Hver åttende pasient venter lenger enn det fristene tilsier. Vi må få ned ventelistene og ventetidene. Vi har færre innlagte pasienter nå enn i 2019. Samtidig er vi 1 300 flere årsverk og har mye mer innleie og bruk av overtid i 2022. Til sammen betyr dette at vi har mye større kostnader og mindre inntekter enn før pandemien. Dette kan ikke fortsette. 

Nye utfordringer venter

Det betyr at hverdagen venter. Den blir forhåpentligvis enklere og mer forutsigbar. Samtidig venter nye utfordringer. Vi skal tilbake til normal drift etter to år med unntakstilstand. Vi har drevet virksomheten etter prinsippet om at pandemirelaterte behov har blitt dekket under pandemien. Bemanningsøkningen vi har hatt under de to siste årene kan ikke tilskrives pandemien alene. Det betyr at utfasing av pandemirelaterte ressurser ikke er nok til å bringe oss tilbake til der vi var før pandemien traff. Nå skal vi tilbake til hverdagen, arbeidet med å omstille oss må gjenopptas slik at vi holder budsjettene innenfor rammene vi får tildelt. 

Ved utgangen av mars hadde Helse Nord et underskudd på 157 millioner kroner samlet i alle helseforetakene. Det er en alvorlig situasjon som det haster å gjøre noe med. Helse Nord har gjennomført store investeringer og har planer om enda flere – til beste for våre pasienter. Foran oss ligger investeringer både ved Helgelandsykehuset og ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi skal fullføre sykehusene i Hammerfest og i Narvik.

Sunn økonomi, og at vi har sett og gjort prioriteringer samlet i regionen, har gitt oss muskler til dette.

Vi er i samme båt

Vi er alle i samme båt. Klarer vi ikke å snu skuta nå, kan vi i verste fall risikere at investeringer i nye bygg og utstyr må settes på vent. 

Det har vært en styrke for Helse Nord at vi har klart å drive sunt og spare penger til store investeringer. Sammen har vi klart å investere i nybygg og utstyr for over 20 milliarder kroner de siste årene. Sunn økonomi, og at vi har sett og gjort prioriteringer samlet i regionen, har gitt oss muskler til dette. Balanse mellom drift og investeringer har vært nøkkelen. Dette skal vi igjen få til sammen.

Alle helseforetakene er i gang med å komme tilbake til hverdagen. Dette vil innebære at vi må redusere på innleie og overtid. Vi må tilbake til ressursbehovet vi hadde i 2019. Mange nye årsverk tilsier at det ligger godt til rette for umiddelbart å kunne redusere innleie.

Vi har vært der før, vi vet hva som skal til.

​Vi må få bedre flyt på pasientbehandlingen. Vi må utnytte ressursene våre bedre. Vi må rett og slett tilbake til god planlegging, god drift og styring. Vi skal tilbake til hverdagen slik den var før mars 2020. Vi har vært der før, vi vet hva som skal til. Dette blir et møysommelig arbeid der vi alle må gjøre vårt for at hverdagene blir nyttige og effektive i møtet med pasientene.


Vi har vært fleksible og funnet praktiske og fornuftige løsninger under pandemien. Dette må vi ta med oss tilbake til en ny hverdag.

Cecilie Daae
adm. direktør, Helse Nord