logo Helse Nord

«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»

Flere pasienter velger å utsette behandlinger fordi de er engstelig for smitte, og ikke ønsker å belaste et presset helsevesenet. Dette er tilbakemeldinger jeg har fått blant annet fra det regionale brukerutvalget. Dette er viktige tilbakemeldinger, men til dere alle vil jeg bare si: Kom til oss. 

Publisert 07.05.2021
Sist oppdatert 16.06.2021
Cecilie Daae

​Det er alltid en grunn til at dere har time hos oss i spesialisthelsetjenesten, og det at dere faktisk kommer eller tar kontakt ved ulike symptomer som sier tilsier det, er alt annet enn unødvendig.

Vi har stått i en pandemi i mer enn ett år nå, noe som har skapt mange utfordringer for helsetjenesten vår. I begynnelsen av pandemien var det mye fokus på det å få opp tilstrekkelig beredskap, sikre kompetanse og bemanning, tilstrekkelig smittevernutstyr og mange nok intensivplasser for å være i forkant av det som kunne komme. Dette gikk naturlig nok ut over deler av den daglige driften, og mange pasienter fikk behandlingene sine utsatt. Samtidig ble det lagt ned mye arbeid i å sørge for at det skulle være trygt å møte til time ved sykehusene våre. 

Jeg har stor nytte av mine jevnlige møter med Regionalt brukerutvalg og pasient- og brukerombudene. Innspillene derfra er viktige for oss. Nylige tilbakemeldinger fra brukerutvalg og pasientombud er at mange pasienter ennå velger å bli hjemme fordi de er engstelige for smitte, og fordi de ikke ønsker å belaste helsevesenet unødvendig. Til dere vil jeg si følgende: Møt til timene deres. For sykehusene våre er det helt nødvendig at pasientene våre kommer til behandling. Og for pasientene er det helt nødvendig å møte når dere har behov for oss enten det er planlagt eller akutt.

Vi har åpne dører for alle som trenger oss, og vi er forberedt på en helt annen måte. Belastningen i dag ligger heller i det å hente inn etterslepet vi har fått i løpet av året.

En annen tilbakemelding jeg fikk var at pasientene blir bedt om å komme til sykehuset presis til timen sin. Pasienter med lang og kanskje kronglete reisevei kvier seg av den grunn for å møte opp. Hva om de kommer alt for tidlig? Hvor skal de vente? Til dere vil jeg også si: Møt til timene deres. I dagens situasjon med det smittebildet vi ser i Nord-Norge nå, er det ingen grunn til å bekymre seg for hvor du eventuelt må vente et par timer. Det er langt viktigere at du får den behandlingen du skal ha.

For ett år siden var situasjonen mye mer uklar, og vi var alle usikre på hva som ville komme og hvordan vi skulle håndtere dette. Det var usikkerhet knyttet til tilgjengelighet av smittevernutstyr, pasienttransport var en større utfordring, og vi visste ikke hvor mye av kapasiteten som kom til å gå til intensivpasienter knyttet til covid-19-pandemien. I dag er situasjonen en helt annen. Pasienttransport er ikke påvirket i større grad, smittevernutstyr har vi nok av, og covid-19 utgjør i dag ingen stor belastning i sykehusene i Helse Nord. I tillegg kjøper vi inn flere helsetjenester enn hva vi gjorde tidligere. Vi har åpne dører for alle som trenger oss, og vi er forberedt på en helt annen måte. Belastningen i dag ligger heller i det å hente inn etterslepet vi har fått i løpet av året. 

Vi er her av én eneste grunn, og det er å sørge for at innbyggerne i Nord-Norge får de beste spesialisthelsetjenestene vi kan i landsdelen her vi bor. Vi skal sørge for at alle får den hjelpen de trenger, uansett om de bor i byen, på vidda eller ei øy ute langs kysten. For å lykkes med dette er vi avhengige av at dere som pasienter og pårørende føler dere trygge og velkomne – vi står klare! 

Se tidligere Her og Daae