logo Helse Nord

– Å være leder handler for meg om å finne veien sammen

Helse Nords nye administrerende direktør har tatt fatt på oppgaven mange rundt henne stusset over at hun ønsket seg. – For meg handler det om å føre alt det gode arbeidet Lars har gjort videre, og gjøre dette på min måte, sier hun.

Publisert 13.01.2020
Sist oppdatert 28.02.2020
Lars Vorland og Cecilie Daae

TIL MEDIA: Last ned høyoppløselige bilder av Cecilie Daae

Helt siden det ble kjent at hun skulle overta sjefsstolen i Helse Nord, har Cecilie Daae jevnlig blitt møtt med det samme spørsmålet: «Hvorfor i all verden vil du dette?»

– Ja, og for å være helt ærlig så har jeg blitt møtt med det opptil flere ganger om dagen i ulike settinger. Jeg har jo en viss forståelse for spørsmålet siden det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt Helse Nord den siste tiden, men samtidig har jeg også fått mer hyggelige tilbakemeldinger av typen «de kan trenge en som deg», sier hun.

– Hva legger de i «en som deg»?

– At jeg har egenskaper som vil være nyttige i denne jobben. Det at jeg er en lagspiller. For meg handler det å være leder om å finne veien sammen. Det kommer til å bli viktig i den nye jobben, og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på oppgaven.

Vil ikke ha ledere som aldri gjør feil

Lars Vorland har sittet 16 år i jobben som administrerende direktør, og da han annonserte sin kommende avgang like før jul i 2018 tenkte Daae at dette hadde vært en veldig interessant jobb.

– Min umiddelbare tanke var at en utrolig spennende jobb ville bli ledig, og at det virkelig var noe jeg kunne tenke meg. Min andre tanke var at det var synd den dukket opp akkurat da. Det var for tidlig med tanke på åremålsstillingen min i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), så jeg slo vel tanken ganske raskt fra meg der og da, sier hun.

Men prosessen med å finne en etterfølger dro ut i tid, plutselig ble hun høyaktuell, og nå er Cecilie Daae klar for å overta stafettpinnen etter Vorland.

Jeg har alltid hatt gode og ærlige ledere og medarbeidere rundt meg, og det er jeg helt avhengig av.


– Lars har gjort en formidabel jobb i sin tid i Helse Nord. For meg handler det om å føre det gode arbeidet videre, og som leder må man alltid gjøre det på sin egen måte. Jeg har min måte som i hvert fall noen har oppmuntret meg med at de har tro på vil fungere i den nye jobben, sier hun.

– Og hva er din måte?

– Så langt det er mulig er jeg vennlig. Jeg er tydelig, ryddig og ærlig, og mener å ha god humoristisk sans. Jeg har alltid hatt gode og ærlige ledere og medarbeidere rundt meg, og det er jeg helt avhengig av. De må gi meg tilbakemeldinger når de føler at ting ikke går i riktig retning, og jeg vil ikke ha noen ledere som aldri gjør feil. Det betyr at de er risikoaverse, og det kan man ikke være som leder. Vi må gi hverandre ærlige tilbakemeldinger, og gjerne også de gode. Det er veldig viktig med ros også. Jeg er en type som har mye fremdrift i meg. Det betyr også at jeg noen ganger kan bli litt utålmodig, og gå litt for fort frem og glemme å ha med meg laget. Da er det viktig at det finnes folk rundt meg som forteller meg dette. Det er rom for å si det til meg. Jeg har stor arbeidskapasitet, og er ikke redd for åpne og direkte tilbakemeldinger. 

Ønsker å møte mange

De første månedene i jobben vil hun bruke på å lære folk og organisasjonen å kjenne.

– Jeg er opptatt av å balansere det oppdraget jeg har med å ta vare på folkene mine i Helse Nord RHF med de virksomhetene vi har et ansvar for. Jeg vil så fort jeg kan prøve å bli kjent med folkene ute i det store Helse Nord. Det er prosjektet de første tre månedene. Det blir mye reising, og det blir utrolig hektisk, men på denne måten vil folk tidlig få et inntrykk av meg, og jeg kommer fortere inn i jobben min og de utfordringene og mulighetene jeg raskt må ta tak i, sier Daae.

Fra utsiden har hun alltid sett på Helse Nord som en spennende region, og hun tar med seg erfaringen fra DSB inn i den nye jobben.

– Min forståelse av både Helse Nord og Nord-Norge er at man er robust, synlig, har mye idealisme og store utfordringer. Mange av utviklingstrekkene jeg er opptatt av på samfunnssikkerhet og beredskapssiden treffer Nord-Norge tidlig og hardt. Men samtidig er det kjempestore muligheter her, sier hun og utdyper: 

– Det er entusiasme og stå-på-vilje, og mange av fagmiljøene i Helse Nord har jeg sett på med stor beundring i mange år, også da jeg var i Helsedirektoratet. Det går på alt fra fødselstilbud til akuttmedisin og forskning. SKDE-miljøet er jo et eksempel på noen som er banebrytende på dette som går på kvalitetsregistertenking og variasjon i praksis. Derfor har Helse Nord alltid fremstått som den mest spennende helseregionen for meg.


Det er entusiasme og stå-på-vilje, og mange av fagmiljøene i Helse Nord har jeg sett på med stor beundring i mange år, også da jeg var i Helsedirektoratet.


Det viktige lagspillet

Fra jobben som direktør i DSB tar hun også med seg viktigheten av lagspill. En egenskap hun mener er helt essensiell i en helseregion som Helse Nord.

– Å løse utfordringene vi står overfor i dag krever at vi jobber sammen. I sikkerhets- og beredskapsmiljøet er det en veldig sterk lagånd, både nasjonalt og internasjonalt. Det å ha blitt tvunget til virkelig å bli en lagspiller, og forstå forpliktelsene som ligger i dette, har jeg tenkt å tviholde på. Det er mye som er bra med høyprestasjonskonkurrende miljøer, men det må balanseres mot en forståelse av at de små og store oppdragene må vi løse sammen.


Å løse utfordringene vi står overfor i dag krever at vi jobber sammen


Ekstra oppmerksomhet

Perioden før jul var preget av mye uro og stor oppmerksomhet rundt Helse Nord. Situasjonen rundt luftambulansetjenesten og sykehusstruktur på Helgeland preget mediebildet, og Cecilie Daae gjorde seg noen tanker.

– Jeg må være ærlig å si at det å avslutte en jobb jeg har trivdes veldig godt i, og samtidig se en beskrivelse av Helse Nord sett utenfra som representerte mye uro og store utfordringer, var noe jeg tenkte mye på. Hvordan skal jeg ta tak i det? Hvordan skal jeg tenke rundt det? Men jeg har hatt god tid på meg, og flere av de store problemstillingene vi så før jul synes nå å være plassert. De kan selvsagt blusse opp igjen, men en del av turbulensen kan man legge noe mer bak seg. For meg er det uansett viktigst å se framover når jeg nå starter i jobben, sier hun.

– Er det områder du føler vil kreve ekstra oppmerksomhet fra deg i starten?

– De ansatte i det regionale helseforetaket skal ha stor oppmerksomhet. Jeg er opptatt av det store lagspillet i Helse Nord, med helseforetakene og aktørene rundt. Jeg har en jobb å gjøre mot de øvrige regionale helseforetakene hvor jeg også har et oppdrag. Jeg er nødt til raskt å få en oversikt over de store sakene, og de store utfordringene. Nå venter vi på en avklaring fra departementet på sykehusstrukturen på Helgeland, og luftambulansesaken må jeg være helt sikker på at vi har kontroll på. Det inkluderer også den vurderingen vi må gjøre om fast plassering av et helikopter i Kirkenes. Det vil også ligge utfordringer og problemstillinger i hvert av sykehusene som jeg må få grep om og forstå. Jeg har heldigvis mange dyktige medarbeidere rundt meg, og gleder meg til å komme i gang for alvor.

LES OGSÅ: Hun blir ny Helse Nord-direktør

MEDIA: Last ned høyoppløselige bilder av Cecilie Daae