logo Helse Nord

Øvelse Barents Rescue 2019

Denne uka arrangerer Sverige øvelsen Barents Rescue 2019. Den går av stabelen i Kiruna, ca. 3 timers reiseavstand fra grensen over Narvik. 

Publisert 24.09.2019
Helseteam fra UNN og Nordlandssykehuset

Øvelsen er tverrsektoriell og arrangeres annet hver år mellom landene i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland og Russland). I Kiruna deltar Helse Nord med leger, sykepleiere og ambulansefagarbeidere fra UNN og Nordlandssykehuset. Dette er personell som inngår i team som er satt opp for å tjenestegjøre i større kriser/katastrofer i inn- eller utland.

I tillegg deltar personell og ressurser fra Salten og Ofoten brann, Sivilforsvaret, og Nordland politidistrikt.

Nødetater på tvers av landegrenser deltar

I Kiruna øves samarbeid mellom innsatspersonell og ressurser på skadested, og koordinering i krisehåndtering, mellom helseaktører, og mellom nødetater fra de deltagende land. Andre viktige øvingsmål er testing av alarm og varslingsrutiner, utvikle felles situasjonsforståelse, motta og koordinere forsterkningsressurser fra annet land, og rutiner for grensepassering.

Øver på nødkommunikasjon og identifisering

Spesielt med denne øvelsen er at, som de første i verden, øver samarbeid mellom tre land i bruk av TETRA-nettet for nødkommunikasjon. De norske deltakerne er satt opp med nødnettradioer som kan inngå i felles samtalegrupper. Et annet øvingsmoment er at det bli gjennomført en av verdens største øvelse i identifisering av rammede i katastrofer (Disaster Victim Identification, DVI)