logo Helse Nord

Ber om støtte fra Forsvaret

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24 timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidsfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. 

Publisert 07.11.2019
Bell-helikopter

– Bakgrunnen for vårt ønske om deres bistand nå, er at vi går inn i et krevende vinterhalvår. Vi ønsker derfor å styrke vår beredskap, særlig i Finnmark, frem til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverer den avtalte beredskapen med våre fly, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell. 

Forsvarets Bell-helikoptre har bistått luftambulansetjenesten to ganger før fra Kirkenes gjennom den faste avtalen for gjensidig bistand som helsemyndighetene og Forsvaret har.

– Forsvarets Bell-helikoptre flyr med tilnærmet samme kapasitet som våre egne luftambulansehelikoptre. Helikoptrene er bemannet med en pilot og en systemoperatør som tar seg av det tekniske, og paramedic og anestesilege som har ansvaret for det medisinske. Forsvarets personell og AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har også erfaring og ferdige prosedyrer for å samhandle på en effektiv og god måte, sier Juell. 

Ble ikke som forespeilet

I oktober var Luftambulansetjenesten HF forespeilet vesentlig bedre beredskap med tjenestens nye ambulansefly. Men operatøren, Babcock, klarte bare å levere 90,65 prosent beredskap. Der er på nivå med de to foregående månedene.

– Vi er ikke fornøyd med den leverte beredskapen fra vår nye operatør av ambulanseflytjenesten og har etter møtet med dem fått bekreftet at de setter inn både kortsiktige og langsiktige tiltak inntil avtalt beredskap blir levert, sier Juell.

Bemanning

Manglende beredskap fra Babcock, kan nå i all hovedsak tilskrives bemanningsutfordringer.

Babcock sier hovedårsaken til at avtalt beredskap ikke nås kommer av avtalen som ble inngått da selskapet overtok pilotene fra forrige operatør. Selskapet har sju overtallige piloter på Gardermoen de ikke får brukt andre steder. Samtidig mangler selskapet tilsammen sju piloter ved basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund. Babcock forhandler nå med pilotene og deres forening med mål om å få på plass en god og robust bemanning på alle baser.

Babcock bekrefter også at de vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige for å styrke den norske tjenesten. Dette tiltaket vil ha effekt fra medio desember 2019. I tillegg oppgraderer Babcock flere styrmenn til kaptein. Styrmenn som oppgraderes til kaptein skaper umiddelbart større fleksibilitet, i og med at det alltid må være minst en kaptein ombord. Tiltaket skal gi virking fra medio februar 2020. 

Setter inn ekstra Beach 250 med kortbanekapasitet i Alta

Babcock bekrefter at de neste uke setter inn en ekstra Beech 250 i Finnmark med utgangspunkt i Alta fra og med mandag 11. november. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Flyet vil være begrenset til 12 timers operasjon pr. døgn og utløses ved behov. Det skal stå klart og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen og raskt kunne flyttes til andre baser. Flyet blir i Norge til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly.

Helse Nord RHF er fornøyd med tiltakene Luftambulansetjenesten HF og Babcock nå setter inn. 

– Et helikopter og et fly på topp av eksisterende beredskap gir oss trygghet i den situasjonen vi er i nå, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.