logo Helse Nord

Disse får Helse Nords forskningsmidler for 2022

Helse Nord har tildelt drøye 107 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2022 etter utlysning i juni. 

Publisert 03.12.2021
Sist oppdatert 02.12.2022
Illustrasjon forskning

​Forskningsmidlene på drøyt 107 millioner kroner fordeles på følgende måte:

  • 87,7 millioner kroner til pågående prosjekter
  • 20,2 millioner kroner til 26 nye prosjekter

Det tildeles midler til ett større prosjekt innen Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg). Her er Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset deltakende institusjoner med egne tildelinger i prosjektet. 

Øvrige nye prosjekttildelinger går til Universitetssykehuset Nord-Norge (14), Nordlandssykehuset (6), UiT Norges arktiske universitet (4) og Finnmarkssykehuset (1).​

Her finner du hele tildelingslisten 

Klinisk og pasientnær forskning

Mer og bedre forskning som svarer på pasientenes og tjenestenes behov er forskningsstrategiens​ overordnede mål.

Blant prosjektene som får midler oppgir halvparten at det er en klinisk studie, og alle prosjektene svarer på minst ett av de strategiske satsingsområdene som er utmeislet for å realisere strategien.

- Det er gledelig at mange søknader svarer på utlysningens forsterkede fokus på kliniske studier. Vi er opptatt av å finansiere forskning som svarer på pasientenes og helsetjenestens behov, og som har tydelig vei til klinisk praksis, sier forskningsdirektør i Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen.

Komiteene som har vurdert årets søknader melder om en klar kvalitetsheving sammenliknet med tidligere år. Søknadsbunken inneholder jevnt over flere bedre søknader og antallet svake søknader har gått ned. Komiteene er imidlertid bekymret over at det fra enkelte kliniske fagområder kommer inn få og svake søknader.

- Vi er glade for at komiteene ser en kvalitetsheving blant søknadene, og RHF-et vil følge opp forskingssvake områder i nært samarbeid med helseforetakene og aktuelle miljøer ved universitetene, sier seksjonsleder for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Nord RHF og leder av Tildelingsutvalget Jon Tomas Finnsson.

Informasjon til søkere

Brev om tildeling sendes til forskningsansvarlig i løpet av desember 2021. Brevet vil inneholde informasjon om tildelte midler og hvilke forpliktelser som er knyttet til bruk av midlene. I tillegg følger informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte.

Brev om avslag sendes til søkeinstitusjon i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte.

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan søknadene fra egen institusjon er vurdert.

Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler,
tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler,
tlf. 77 16 99 89 / 92 43 03 43

Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler,
tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88

For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)