logo Helse Nord

Disse kravene ønsker brukerutvalget med i oppdragsdokumentet

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord møtte ungdomsråd og brukerutvalg fra hele regionen til samarbeidsmøte. Blant diskusjonene var hvilke krav brukerutvalget vil ha med i oppdragsdokumentet.

Publisert 16.11.2021
Sist oppdatert 01.03.2023
Samarbeidsmøte i RBU

​​Det har ikke vært enkelt å samles i løpet av pandemiperioden vi har vært gjennom, men endelig kunne det gjennomføres et fysisk møte hvor Regionalt brukerutvalg (RBU) fikk møte representanter for ungdomsrådene og brukerutvalegene i helseforetakene. På agendaen for møtet i Bodø var blant annet evalueringen av beredskapen under koronapandemien, sett fra brukernes perspektiv, men også det å komme fram til de fire kravene RBU ønsker med i oppdragsdokumentet 2022.

Fire forslag til krav

​Sammen diskuterte deltakerne seg gjennom en rekke innspill til forslag. Disse inkluderte tema som erfaringskonsulenter i brukermedvirkning, tilrettelagte pasientreiser med tanke på reisevei, bedre tilrettelegging for frivillighet i sykehusene, bedret brukermedvirkning i byggeprosjekter, utbygging av digitale tjenester for barn og unge og pasientverter, blant mye annet.

Regionalt brukerutvalg, ungdomsråd og representanter for brukerutvalgene i foretakene var samlet i Bodø

Regionalt brukerutvalg og representanter for ungdomsrådene og brukerutvalgene i foretakene var samlet i Bodø.

I RBUs behandling av saken, endte de til slutt opp med følgende fire forslag til krav i neste års oppdragsdokument (ikke i prioritert rekkefølge):

  • Innføre bedre systemer for pasient- og pårørendetilbakemeldinger
  • Utvikle rutiner og systemer for brukermedvirkning i byggeprosjekter
  • Sikre ambulante tjenester til barn og unge innen psykisk helse
  • Utvikle systemer for samarbeid med frivillige organisasjoner