logo Helse Nord

Disse områdene får prioritet i Helse Nord de neste årene

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan 2021 – 2024. 

Publisert 06.07.2020
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner

Økonomisk langtidsplan med investeringsplan (ØLP) sikrer langsiktig planlegging og helhetstenkning i foretaksgruppen Helse Nord. ØLP har fireårsperspektiv på driftsøkonomiske prioriteringer, og åtteårsperspektiv på investeringer.

Økonomisk langtidsplan rulleres årlig og vedtas av styret i Helse Nord RHF. ØLP gir rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. 

I styremøtet 25. juni ble planen, sammen med investeringsplan 2021 – 2028 vedtatt av styret.

Her kan du lese økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 (pdf)

Risikomomenter

2020 har vært et spesielt år på alle måter, ikke minst også for helsevesenet. Men de ekstra utfordringene i forbindelse med covid-19-pandemien er ikke spesielt hensyntatt i langtidsplanen.

- Det handler om at vi tror kostnadene vi har hatt i forbindelse med pandemien vil bli dekket, og vi baserer tallene våre på dette. Samtidig tror vi dette vil ha noe betydning på enkelte områder, som for eksempel måten vi vil bygge sykehus på i fremtiden, og også måten helsetjenester leveres på i tiden som kommer, sier økonomidirektør i Helse Nord RHF Erik Arne Hansen.

I dag har Helse Nord midler til å gjennomføre det som det planlegges for de kommende årene, selv om det selvsagt alltid ligger risikomomenter i det.

- Vi har midler til å gjennomføre det vi skisserer i planen, men det er alltid slik at det ligger noe risiko her. Vi har lagt til grunn at helseforetakene gjør omstillinger, og har ikke rom for at de går i kraftig underskudd. Vi har for eksempel heller ikke rom for økte kostnader knyttet til luftambulansetjenesten. Valutakurser, prisstigning, rentekostnader og aktivitetsvekst er også områder som medfører noe risiko, sier Hansen.

Tøffe prioriteringer

Det må gjøres tøffe prioriteringer i den økonomiske langtidsplanen, og det er vanskelig å gjøre alle fornøyde.

- Det er jo alltid slik at vi ikke har råd til å gjøre alt det vi gjerne kunne tenke oss å gjøre. Alle der ute har gode argumenter for å få en større del av kaka, men for oss handler det om å gi helseforetakene stabile rammer, og å balansere de midlene vi har til rådighet på en best mulig måte, sier Hansen

Av prioriterte investeringer finner vi blant annet:

  • Nye UNN Narvik
  • Nye Helgelandssykehuset
  • Nytt psykiatrisk sykehus Tromsø 
  • Helikopterlandingsplass Kirkenes