logo Helse Nord

Disse tildeles innovasjonsmidler for 2023

Åtte innovasjonsprosjekt tildeles midler etter Helse Nords innovasjonsutlysning 2023. Alle sykehusene i regionen er representert i listen over prosjekter som nådde opp i konkurransen.

Publisert 30.06.2023
Sist oppdatert 22.08.2023
En gruppe lys

I år kom det inn et rekordhøyt antall søknader. I alt 29 søknader har vært til vurdering i den regionale komiteen.  Av disse får åtte prosjekter støtte: seks i kategorien «nye innovasjonsprosjekt», og to i kategorien «overføring av innovasjon».

14 av de vurderte søknadene kom fra Nordlandssykehuset, åtte fra Universitetssykehuset Nord-Norge, tre fra Helgelandssykehuset og fire fra Finnmarkssykehuset. Sum til fordeling til nye prosjekter i 2023 ligger på ca. 3,3 millioner. Medregnet to-årige prosjekter som fikk midler i fjor, anvendes det i 2023 i alt ca. 6.6 millioner til innovasjonsprosjekter fra den åpne utlysningen.

Viktig virkemiddel

Utlysingen er et viktig virkemiddel for å stimulere og legge til rette for innovasjon i foretakene, og gjenspeiler et sterkt engasjement for å utvikle og ta i bruk nye arbeidsmåter og ny teknologi til beste for helsetjenesten og pasientene. Som tidligere år er det stor tematisk bredde blant prosjektene som får støtte, herunder flere digitale tjenesteinnovasjoner som bidrar til mer persontilpasset behandling, bruk av hjemmeoppfølging, kunstig intelligens og smartere anvendelse av knappe ressurser i sykehusene. Flere av prosjektene er potensielt arbeidsbesparende for foretakene og dermed relevant for det pågående omstillingsarbeidet i Helse Nord. 

Disse får støtte

Dette er de nye innovasjonsprosjektene som får støtte i 2023.pdf

Det vil bli sendt ut brev med mer detaljert informasjon til hver enkelt søker.

Komiteen som har stått for den faglige vurderingen og utarbeidet innstillingen:

  • Sture Pettersen, innovasjonsrådgiver, Helse Nord RHF (leder av komiteen) 
  • Gry Andersen, konst. senterleder for E-helse, samhandling og innovasjon, Universitetssykehuset Nord-Norge 
  • Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset
  • Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset 
  • Steinar Nyhus, seksjonsleder, seksjon for innovasjonsledelse, Helse Nord IKT 
  • Renate Elenjord, forskningsleder, Sykehusapotek Nord 
  • Jonas Valle Paulsen, leder innovasjons og teknologi, Finnmarkssykehuset 
  • Ole Marius Johnsen, regionalt brukerutvalg 
  • Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder forskning og utdanningskvalitet, UiT Norges arktiske universitet

Innstillingen er vurdert og besluttet godkjent av forskningsdirektøren i Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen.