logo Helse Nord

Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

Publisert 01.11.2018
Ekspertpanelet
– Jeg er glad for at vi nå har en ordning som vil få stor betydning for pasienter og pårørende i en fortvilet situasjon. Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom skal være trygge på at alle muligheter er vurdert. Ekspertpanelet har påtatt seg et viktig oppdrag, sier helseminister Bent Høie, som deltok på Ekspertpanelets første møte i Bergen i dag. 

Ny og grundig vurdering

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt.

– Ekspertpanelet skal på forespørsel fra pasient og behandlende lege vurdere om det finnes annen etablert eller utprøvende behandling som er aktuell for pasienten. Dette inkluderer kliniske studier i Norge eller i utlandet. Vi vil gå grundig igjennom all dokumentasjon i saken. Deretter er det opp til pasienten og legen om de vil følge panelets anbefalinger, sier lederen for Ekspertpanelet Halfdan Sørbye. 

Hvem er Ekspertpanelet for?

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Er alt prøvd?

Sørbye er onkolog ved Haukeland universitetssykehus. De øvrige medlemmene i ekspertpanelet er seks kreftspesialister og en kirurg, fra hele landet. I tillegg vil 17 fagpersoner fra ulike medisinske områder konsulteres ved behov. 

– I noen tilfeller kan Ekspertpanelets vurdering være at alt er prøvd, og det ikke er noe mer å gjøre. Dette vil være en tung beskjed å få. Men hele hensikten med panelet er at pasienter og pårørende skal føle seg sikre på at all relevant behandling er vurdert. Kanskje vil dette bidra til at noen unngår å bruke dyrebar tid og ressurser i siste del av livet på behandling som ikke virker, sier Høie.

Helseministeren ba helseregionene om å utrede den nasjonale ordningen med ekspertpanel for spesialisthelsetjenesten i 2017. I utredningen så man til det danske ekspertpanelet, som ble etablert i 2003. Rapporten ble lagt frem høsten 2017, og helseregionene ble i 2018 bedt om å etablere ordningen, under ledelse av Helse Vest.

Ikke langvarig kronisk sykdom

Selv om hver sak vurderes individuelt og ikke på gruppenivå, omfatter definisjonen som regel sykdom med forventet levetid under ett år. Det betyr at pasienter med langvarig kronisk sykdom ikke er i målgruppen for Ekspertpanelet.

– Det er viktig for meg å presisere at Ekspertpanelet kommer i tillegg til en godt etablert praksis der leger på tvers av sykehus ber hverandre om råd i utfordrende enkeltsaker og i noen tilfeller henviser pasienter til behandling ved andre sykehus i Norge ved behov. Denne praksisen skal videreføres, selv om vi nå får et ekspertpanel som skal behandle saker for en avgrenset gruppe, sier Høie.


Mer informasjon om Ekspertpanelets sammensetning og prosedyrer (helse-bergen.no)
Mer informasjon om Ekspertpanelet og hvordan man går frem for å få saken sin vurdert (helsenorge.no)

Kliniske studier (helsenorge.no)

Ekspertpanelets medlemmer

Deltagerne i Ekspertpanelet er legespesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning og med internasjonale nettverk. Ekspertpanelet består av åtte faste kreftleger som vil gi råd i de fleste sakene. I tillegg vil 17 fagpersoner fra ulike medisinske områder konsulteres ved behov. 

  • Halfdan Sørbye, overlege og professor, GI-onkolog, kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus
  • Bjørn Henning Grønberg, overlege og professor, lungeonkolog, kreftklinikken, St. Olavs Hospital og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
  • Pål Dag Line, overlege og professor, kirurg, avd for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Tormod Guren, Overlege, GI og Fase 1 onkolog, Utprøvningsenheten, avd for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
  • Olav Engebråten, overlege, brystkreft-onkolog, Avd. for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Daniel Heinrich, Overlege, uro-onkolog, kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus
  • Tone Skeie-Jensen, overlege, gynekologisk onkolog, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
  • Jan Norum, overlege og professor, Onkolog, UiT, Norges arktiske universitet.