logo Helse Nord

Eva Stensland blir ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Eva Stensland er tilsatt som ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF som bidrar til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge.

Publisert 26.09.2023
En person som bruker briller
Eva Stensland blir ny direktør ved SKDE.

Eva Stensland er utdannet lege, spesialist i nevrologi, og har praktisert som kliniker på heltid i perioden 2001-2012. Hun har siden 2012 hatt lederstillinger ved SKDE. Stensland overtar som direktør etter Barthold Vonen som slutter i stillingen 1. desember 2023.

Lang fartstid i SKDE

Stensland arbeidet først 10 år som leder av Nasjonalt servicemiljø (servicemiljøet) og siden desember 2021 leder av nyopprettet forskningsseksjon. I tillegg har hun vært stedfortredende for direktør siden 2012, og har siden 2017 vært fagsjef i SKDE.

– Stensland kjenner organisasjonen, oppdragene, leveranser og de ansatte svært godt. Hun har deltatt i nasjonale utvalg og utredninger (Inntekstfordelingsutvalget, Undersøkelseskommisjonen for Helsetjenesten) og representert SKDE i nasjonale prosesser knyttet til helseregistre bl.a. Nasjonalt helseregisterprosjekt, div. utvalg i Direktoratet for e-helse knyttet til arbeid med helsedata, forteller Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord RHF.

Ser fram til videre samarbeid

 

– Jeg er utrolig glad for at Eva Stensland blir ny direktør ved SKDE. Jeg ser fram til samarbeidet videre og ønsker henne velkommen i den nye jobben.
Marit Lind, adm. direktør i Helse Nord RHFLes mer om SKDE og deres arbeid.