logo Helse Nord

80 millioner til røntgen gir bedre pasientbehandling

– Investeringene i nye digitale systemer kommer pasienter og fagfolk til gode. Det er vårt nye røntgensystem et godt bevis på, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 07.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland
Fra 1. oktober har alle sykehusene i Helse Nord felles radiologiløsning. Da har vi ett felles billedarkiv og én felles røntgenjournal. Undersøkelser som er gjort ett sted, med beskrivelser, blir automatisk tilgjengelig for helsepersonell et annet sted når det er behov for det. Slik er en av lappene i det store lappeteppet, som helsetjenesten er, på plass. 

Forventninger dominerer bildet

Som ved innføring av alle nye systemer vil ikke alt være perfekt fra dag en. Det er mitt inntrykk at det er også fagfolkene forberedt på. Samtidig er det de positive forventninger som dominerer bildet. Et felles system har svært mange fordeler både for pasienter, medarbeidere og for helsetjenesten som system. ​

En helsetjeneste uavhengig av tid og rom

Når billedarkivet kontinuerlig er tilgjengelig for alle, uansett hvor undersøkelsen er gjort, blir behovet for å sende bilder borte. Fagfolk kan se på det samme bildet samtidig og diskutere med hverandre. Spisskompetanse ett sted i regionen blir enkelt tilgjengelig for andre. Slik kan kvaliteten i vurderingene av undersøkelsene bli bedre, tilbudet til pasienten blir forbedret og læringen i organisasjonen forsterkes.  Vi blir, slik målet er, i stor grad en helsetjeneste uavhengig av avstand i tid og rom. ​

Bedre drift og utvikling

Felles og like systemer reduserer behovet for utvikling, vedlikehold og støtte fordi det bare er ett system som skal følges opp, ikke mange slik vi har hatt før. Det betyr også at vi lettere kan og vil lære av hverandre. Prosedyrer blir, etter faglige diskusjoner, felles og like. En ordning med ett system krever tett samarbeid mellom sykehusene. Her må vi arbeide oss fram til like måter å gjøre arbeidet på. Det er bra og det er krevende. Dialogen mellom fagmiljøene blir enda bedre og dermed blir også pasientbehandlingen bedre.​

Mindre sårbar

Denne løsningen gjør også at vi kan få en mer optimal drift. Fagfolk sin kompetanse kan brukes på tvers av sykehusgrenser. Det er mulig med felles vaktordninger slik Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har i dag. Det gjør at driften blir mindre sårbar i et fagområde hvor mangelen på fagfolk er stor, ikke bare hos oss, men i hele landet.​

Bedre for alle

​Min takk går i dag til alle dem som har bidratt i å få dette på plass. Takk til Helse Nords felles prosjektorganisasjon, FIKS (felles innføring av kliniske IKT-systemer).​ Takk også til fagfolk av alle slag som har brukt mye ressurser på dette. Delvis har det skjedd i tillegg til vanlig arbeid. Slik er det å utvikle og få på plass nye systemer hos oss. Vi har ikke store ekstra ressurser som kan brukes, derfor er det også all grunn til å være imponert over den løsningen som nå er på plass.

Vårt slagord «forbedring gjennom samarbeid» løfter fellesskapet til beste for pasienter, fagfolk og system. 


God helg!