logo Helse Nord

Politikerne er grunnmuren

Møte med engasjerte stortingspolitikerne fra Nord-Norge gjør meg enda mer sikker på at både vi og helseforetakene må ha god kontakt med folkets representanter, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.

Publisert 27.05.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland
Denne uken hadde vi vårt halvårlige møtet med Nord-Norge benken på Stortinget. Slik kontakt har vi hatt helt siden 2002. Det er et møtepunkt fylt av engasjerte politikere, aktuelle saker, mange spørsmål og viktig dialog om helsetilbudet til folk i landsdelen. Helse Nord RHF redegjør for de store linjer, hvilke resultater som oppnås, hvilke planer vi har for framtida og hva slags problemer og utfordringer vi står overfor. Spørsmålet om hva slags vekst sektoren må ha er også på dagsorden.

​Det som betyr noe for folk

Stortingspolitikerne er som oftest fornøyd med den informasjonen de får og det er god tilbakemelding på arbeidet vi gjør. Men samtidig kan jeg fortelle at det representantene er mest opptatt av er de helt konkrete saker som betyr noe for helsetilbudet til befolkning og lokalsamfunn. Dagsorden preges av spørsmål om ambulansetilbud på Helgeland, stedlig ledelse på sykehus, kirurgi og føde, jetfly i luftambulansetjenesten og konsekvenser for tilbudet til befolkningen i Finnmark.

​Påminnelse til oss

For meg og styreleder Marianne Telle, som representerte Helse Nord, kunne vi kanskje tenke at det skulle vært brukt mer tid på de store linjer og ikke dagsaktuelle og for oss «mindre enkeltsaker». Da er dette møtepunktet en svært viktig påminnelse om at «mindre enkeltsaker» også er viktige. Det som er mindre justeringer for oss er store saker for de som bor i de lokalsamfunn som berøres. Politikerne enten de er i kommunen, på fylkestinget eller Stortinget er talspersoner for sine innbyggere. Derfor er slik informasjon og medvirkning så viktig.

​Omstilling og endring

Å utvikle helsetjenesten betyr noen ganger å bruke mer penger på nye tilbud. Veldig ofte betyr det å gjøre endringer for å få rom for nye tjenester. Ressursbruken må gjennomgås,  kostnader må reduseres, omstilling skjer for å utvikle andre måter å løse oppgavene på slik at vi frigjør ressurser til noe nytt. Endringene har konsekvenser for folk og lokalsamfunn. Usikkerhet kan skapes om tjenestetilbud og medarbeidere kan føle utrygghet for arbeidsplasser etc. Da blir ofte politikere mobilisert.

​Vår forståelse er ikke like opplagt for andre

For oss er det viktig at politikerne har kunnskap om det vi holder på med. Da får de bedre bakgrunn for egne meninger og kan gjøre vurderinger som ikke bare er basert på en lokal historie. For å få dette til må vi drive aktivt og konstruktivt samarbeid med politikerne. For vår del betyr dette  i første omgang et seminar sammen med Nord-Norge benken til høsten. Vår forståelse av oss selv er at når beslutninger tas så er ulike interesser og behov er godt avveid. Dette er ikke like opplagt for andre. Skal folk kunne ha tillit til våre vurderinger må premissene for det vi gjør være åpne og vi må fortelle om det. Nær og god kontakt med folkets representanter, politikerne, er grunnmuren for at beslutninger skal få legitimitet. 

 

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF​