logo Helse Nord

Veien videre i Finnmark

– Nye sykehusbygg i Finnmark må kombineres med satsing på teknologi som gjør at flere tjenester kan gis der folk bor, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 02.03.2018
Sist oppdatert 23.03.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
Det nye sykehuset i Kirkenes skal offisielt åpnes til høsten. Arbeidet med samisk helsepark i Karasjok er i gang i tråd med planene og her blir det åpning i 2019. Det samme gjelder det nye bygget ved klinikk Alta hvor det investeres for 450 millioner kroner og hvor tilbudet vil bli utbygd. Denne uken vedtok styret i Helse Nord RHF konseptfasen for nye Hammerfest sykehus. Lånesøknad er sendt til Bent Høie. 

Bunn seriøst arbeid

De politiske og fysiske rammene for spesialisthelsetjenesten i Finnmark er avklart for mange år framover.  Vi vet hva vi har å forholde oss til når det gjelder antall kvadratmeter. 

De siste par ukene har vi besøkt ledergruppen i Finnmarkssykehuset, vi har snakket med ambulerende spesialister i Hammerfest, postkortkvinneaksjonen i Alta og hatt møte med ledelsen i Alta kommune. Til sammen har vært en dette stor inspirasjon. Det er betryggende og imponerende å oppleve hvor bunn seriøst alle parter arbeider med sakene og ønsker det beste ut fra sine posisjoner.

Menneskene betyr alt

Kvadratmeter er imidlertid ikke nok. Det er mennesker som gjør susen. Derfor er det gledelig at rekrutteringssituasjonen for leger i Finnmarkssykehuset er bra. Samtidig vet vi at utfordringene på lang sikt er formidable. Ikke minst gjelder det for sykepleiere av ulikt slag.

Vi må følge to hovedstrategier. Det ene er å utvikle utdanningen av legespesialister slik at flest mulig blir utdannet og vil fortsette å arbeide i nord. Det andre er økt utdanning av sykepleiere. 

Skulle jeg sende et signal til regjeringens budsjettkonferanse i neste uke så måtte det være å gjøre et kjempeløft for sykepleierutdanning i Norge og Nord-Norge. Ingen ting blir viktigere for helsetjenesten for framtida og det haster.  Her må det også satses på desentraliserte utdanninger ved begge de nord-norske universitetene.

Skulle jeg sende et signal til regjeringens budsjettkonferanse i neste uke så måtte det være å gjøre et kjempeløft for sykepleierutdanning i Norge og Nord-Norge

 
Teknologi og nærhet 

Jeg ønsker meg nå mindre oppmerksomhet om flere kvadratmeter. Mer enn noe annet sted i Europa bør vi satse på bruk av teknologi for å yte tjenester nært der folk bor – det er det viktigste. I et 20 års perspektiv vil og må det skje store forandringer. Det vil ikke være slik at du må innom sykehusveggene for å få hjelp.  

Det vil skje både fordi folk trenger det, teknologien gjør det mulig og økonomien vil kreve det.  Her må Helse Nord legge grunnlaget for et samarbeid med kommunene og fastlegene som tar helsetjenesten enda et skritt videre.

God helg. 

Lars Vorland,
administrerende direktør i Helse Nord

Les tidligere fredagsbrev