logo Helse Nord

Vil lovfeste samarbeidet med politikerne i nord

Helse Nord foreslår at det lovfestes et samarbeidsorgan mellom regionale og kommunale myndigheter og helseregionene, skriver Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

Publisert 24.02.2017
Sist oppdatert 15.03.2017
Denne uken uttalte styret i Helse Nord RHF seg om organisering av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten. Vi foreslår, av gode grunner, at dagens organisering videreføres. 

Det er oppnådd gode resultater de siste 15 årene. Æren skal både faglig utvikling, dyktige medarbeidere, ledelse og bedre organisering ha. Dette mente også Kvinnslandutvalget, som utredet organiseringen, og mange andre som har gitt innspill. 

Vi mener det er viktig for befolkningens helsetilbud at beslutninger treffes i nord. Vi må være herre i eget hus innenfor storting og regjerings felles politikk. 

Hva som er best organisering er heller ikke som et regnestykke det kan settes to streker under svaret på. Tvert imot. Når organiseringen skal endres, må det derfor være fordi vi er sikker på at det blir bedre, som helseministeren også sier. 

60000 personer
I Helse Nord har vi et åpent og godt forhold til politikere i landsdelen. De har vært og er viktige samarbeidsparter. Det er også i dag krav til samarbeid med politikerne, men kontakten har allikevel ikke hatt nødvendig kontinuitet. Det mener vi det må gjøres noe med. 

Nærmere 20000 mennesker får lønn fra Helse Nord. Det betyr at våre medarbeidere er "involvert" i familier som representerer 60000 mennesker, nærmere 15 prosent av Nord-Norges befolkning. 

Våre medarbeidere, mange med høy utdanning, representerer store ressurser i sine lokalsamfunn. Barna går på skole og utgjør grunnlaget for gode utdanningstilbud på ulike nivå.  De siste årene har vi investert nærmere to milliarder kroner hvert år spredt over hele landsdelen. 

Lokale helsetilbud, skole og samferdsel
Fylkeskommunene har ansvar for videregående skoletilbud som er avgjørende for at vi skal få kvalifisert personell. Likedan er fylkeskommunene viktige aktører i planlegging av samferdselstilbud. 

På lang sikt, kombinert med utvikling av kommunikasjonsteknologi, påvirker nye samferdselsløsninger hvor våre tjenester lokaliseres. Kollektiv transport organiseres av fylkeskommunene og vi har ansvar for pasienttransport. Her er samarbeidsbehovet stort. 

Det samme gjelder på folkehelseområdet. Og aller viktigst er kommunene hvor befolkningen bor. Her skjer både start og slutt på kontakten med helsetjenesten. For å kunne se samfunnsutviklingen i sammenheng, på tvers av sektorer, må politiske myndigheter og de ansvarlige for spesialisthelsetjenesten har god og systematisk kontakt.

Jorde våre beslutninger
I noen saker er det entydige faglige svar på hvor vi skal yte våre tjenester. På mange andre områder er det ikke slik. Flere løsninger er mulig. Da er politikernes deltakelse, på vegne av befolkningen, nødvendig. 

Våre beslutninger må være "jordet" til den befolkning vi skal tjene. Helseminister og storting gir oss demokratisk legitimitet. Den må understøttes og forsterkes av enda bedre og mer systematisk kontakt lokalt. Ikke fordi vi alltid skal være enig, men fordi samarbeid gjør oss bedre. 

Derfor bør samarbeidet forsterkes og et samarbeidsorgan eller samfunnsråd lovfestes. På hver våre områder har vi ansvar for avgjørende tjenester for næringsliv og befolkning. Derfor må vi kjenne hverandres meninger. Det blir det bedre løsninger av. Slik blir det enda bedre å bo i nord. Det er vårt felles mål. 

God helg 

Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Nord RHF