logo Helse Nord

Ga regjeringen viktige innspill til nordområdemeldingen

Da statsministeren og justisministeren besøkte Nord-Norge, benyttet Helse Nord anledningen til å komme med noen gode råd.

Publisert 21.09.2020
Erna Solberg

​Det er ni år siden sist det ble lagt fram en stortingsmelding om nordområdene, men innen utgangen av året vil regjeringen presentere en ny.

Sist uke var statsminister og flere regjeringsmedlemmer i Nord-Norge for å høste erfaringer og hente innspill til meldingen. Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, møtte statsminister Erna Solberg i Bodø, mens direktør for sikkerhet og beredskap, Oddvar Larsen, møtte justis- og beredskapsminister Monica Mæland i Harstad.

Det spesielle nord

Regjeringens nordområdepolitikk baserer seg på en helhetlig tilnærming basert på det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge. Derfor er det også gjennomført dialogmøter med sentrale nordnorske aktører.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland i dialogmøte i Harstad.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland i dialogmøte i Harstad.

Nordområdemeldingen er svært viktig også for helsetjenesten. Forholdene i nord er spesielle, og noe som må tas hensyn til. Klimaendringer og følgekonsekvenser må inn i all samfunnsbygging, ikke minst også i helsetjenesten. Det handler om forebygging, og det handler om å ta hensyn når man bygger nytt. I møtene med statsminister og statsråden pekte Helse Nord også på viktigheten av å forsterke og videreutvikle nordisk og internasjonalt samarbeid i nord. 

Støtte og ivareta Forsvaret

Logistikk var også et tema i møtene. Nord-Norge er for eksempel avhengig av at flykapasiteten ikke rammes slik vi har sett i det siste. Helsetjenesten må også ha kapasitet til å kunne håndtere store hendelser i områder med store avstander, kalde strøk og under ekstreme forhold. I medisinsk evakuering er man svært avhengig av luftambulansetjenesten.

Helse Nord påpekte også viktigheten av å kunne støtte og ivareta Forsvaret innenfor rammen av totalforsvaret. Lager av legemidler, smittevernutstyr, medisinsk utstyr, intensivkapasitet og kompetansebehov, med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som særlig viktig som utdanningsinstitusjon og ivaretaker av regionale ressurser som blant annet regionalt traumesenter, var også tema under orienteringen.

Regjeringens nordområdemelding er ventet i løpet av høsten.