logo Helse Nord

Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå lokalt helsepersonell.

Publisert 29.11.2019
Barn på Samoa

Fredag hadde 42 mennesker mistet livet som følge av utbruddet. Av disse er 38 barn under fire år. Det er rapportert om 3149 tilfeller, og ekspertene tror ennå ikke utbruddet har nådd toppen. Det anslås at tre prosent av befolkningen vil være smittet i løpet av de nærmeste tre ukene.

Samoa har rundt 200 000 innbyggere, og presset på det lokale helsevesenet er stort, med stor mangel på personell.

Svært bekymret

Verdens Helseorganisasjon (WHO) er svært bekymret over det massive utbruddet, og ser massevaksinasjon som eneste utvei for å få kontroll på situasjonen. Flere land sender nå helsepersonell til Samoa for å bistå i arbeidet, og lørdag reiser et team på 20 personer, hvorav seks fra Helse Nord, fra Norge til Samoa.

Teamet skal primært gi bistand til normal sykehusdrift. I tillegg til personell med intensiv- og pedriatrisk kompetanse, samt jordmødre, er det behov for generalister med akuttmedisinsk kompetanse og bistand til pasienttransport.

Blir borte i fire uker

Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset stiller med tre representanter hver i det norske teamet. 

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som står som arbeidsgiver, og oppdragets lengde vurderes til fire uker.