logo Helse Nord

Helse Nords forbedringspris til Nordlandssykehuset

Prisen på 200.000 kroner går til tildeles Nukleærmedisinsk enhet ved Nordlandssykehuset, diagnostisk klinikk for sitt arbeid med optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon.

Publisert 14.12.2021
Inngang Nordlandssykehuset

Helse Nord ønsker med denne prisen å skape oppmerksomhet rundt det viktige forbedringsarbeidet som gjøres ute i foretaksgruppen. Kontinuerlig forbedring av lokale prosesser, drevet frem av lokale ledere og medarbeidere, er et av våre viktigste verktøy for utvikling av bedre pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø i tjenestene.

Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger pr år, en på våren og en på høsten. I denne omgangen fikk vi inn 6 nominasjoner til prisen. Kvaliteten i prosjektene var god, men det var spesielt to som skilte seg ut denne gangen. Vurderingskomiteen var enstemmige i sin beslutning om tildeling av prisen og hederlig omtale.

​​Systematisk forbedringsarbeid

Forbedringsprisen høsten 2021, og 200.000 kroner, tildeles Nukleærmedisinsk enhet ved Nordlandssykehuset, diagnostisk klinikk for sitt systematiske forbedringsarbeid for å optimalisere stråledoser til brystkreftpasienter som kommer til kontroll av hjertefunksjon. 

Her kan du lese mer om forbedringsprisen og tidligere vinnere

Etter prosjektet er stråledosen pasienten utsettes for, redusert med 40%. Endringen bidrar også til et tryggere fysisk arbeidsmiljø som en følge av redusert stråling til ansatte, og reduserer utslipp til ytre miljø. Prosjektet bærer preg av bred medvirkning blant de ansatte.

​Hederlig omtale til UNN Harstad

Diplom for hederlig omtale tildeles Kirurgisk avdeling og Anestesi- og operasjonsavdelingen, UNN Harstad for arbeidet med standardiserte forløp til lyskebrokkpasienter. 

Arbeidet har ført til kortere liggetid for pasientene og en redusert ventetid fra 72 uker til 42 uker. Komiteen vil spesielt berømme at arbeidet er gjennomført på tvers av avdelinger og klinikker, og de positive virkningene arbeidet har på arbeidsmiljøet.

Prisen vil bli utdelt på nyåret.