logo Helse Nord

Høring: Utredning av mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus.

Publisert 29.01.2020
Sist oppdatert 20.12.2021
En by med snø

Det vises til foretaksmøtet for Helse Nord RHF 7. mars 2019 der Helse Nord RHF fikk følgende oppgave:

"Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av UniversitetssykehusetNord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå måletom et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke bådedet desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjonsom regionssykehus og universitetssykehus.

Effekter for faglig utvikling, forskning ogrekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse."

Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører.

Her er en lenke til rapporten Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset i norsk og samisk versjon.

Rapporten er laget av en bredt sammensatt prosjektgruppe. På nettsiden finnes også oversikt over all saksbehandling.