logo Helse Nord

Hun er ny styreleder i Helse Nord

Renate Larsen er oppnevnt som ny styreleder i Helse Nord RHF.

Publisert 08.11.2018
En kvinne som smiler foran et maleri

Helseminister Bent Høie har oppnevnt Renate Larsen som ny styreleder i Helse Nord RHF.  

– Jeg er svært fornøyd med å få inn Renate Larsen som styreleder. Dette er en viktig posisjon for den videre utviklingen av Helse Nord, sier Bent Høie.
Utnevnelsen ble gjort i foretaksmøte 8. november.

- Bidra til gode beslutninger

Renate Larsen (43) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun er administrerende direktør for Norges Sjømatråd og har erfaring fra flere lederstillinger og styreverv. Hun er blant annet styreleder i Hålogaland Teater og styremedlem i Folketrygdfondet. Larsen bor i Tromsø.

- Jeg ser frem til å ta fatt på rollen som styreleder for Nord-Norges største virksomhet og å bidra til å utvikle helsetjenesten for oss her nord. Jeg har tatt på meg et ansvarsfullt verv hvor jeg, sammen med styret, skal bidra til gode beslutninger til beste for alle, sier Renate Larsen.

Hun er forberedt på at det kommer flere krevende saker på styrets bord.

- Jeg har evne til å vurdere og prioritere ut fra faglige råd, og det ser jeg på som en god egenskap når jeg skal være med på å lede en så stor kunnskapsorganisasjon som Helse Nord er. Å forvalte den høye fagkompetansen de ansatte i helsetjenesten har, blir svært viktig når vi skal utvikle Helse Nord framover, sier hun.

- I tillegg kjenner jeg Nord-Norge godt og har reist mye i landsdelen, det tror jeg er en fordel når man skal være med å sikre god helsehjelp til hele regionen, legger hun til. 

Øverste ansvarsorgan

Styret i det regionale helseforetaket er det øverste ansvarsorganet i helseregionen. Styret skal påse at helseforetakene i regionen gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret består av eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

- Min kjennskap så langt til Helse Nord, gjør meg trygg på at det er en dyktig og dedikert organisasjon. Det gjør at jeg kan påta meg denne store oppgaven, avslutter Renate Larsen.

Larsens første styremøte i Helse Nord blir 21. november.

Les mer om styret i Helse Nord her