logo Helse Nord

Inga (85) fikk Helse Nords brukerpris

Inga Karlsen fra Tysfjord har engasjert seg i å hjelpe andre gjennom et helt liv. Og hun har ingen planer om å gi seg med det. – Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig.

Publisert 16.10.2019
Sist oppdatert 01.03.2023
Inga Karlsen med Brukerprisen 2019

​​Inga Karlsen har vært husmorvikar, hjelpepleier, fotterapeut, politiker og salongpike på Hurtigruten. Hun er dekorert for innsatsen under 2. verdenskrig, og har skrevet bøker og en salme på samisk. Som engasjert medlem i brukerutvalget i Nordlandssykehuset har hun bidratt sterkt til å fremme samiske pasienters rettigheter i møte med helsevesenet.

Nå hedres 85-åringen fra Tysfjord for arbeidet hun har gjort, og fortsatt gjør, for å fremme brukernes interesser, og det var en beveget prisvinner som mottok prisen under Helse Nords brukerkonferanse i Bodø.

- Jeg har egentlig bare gjort en liten bit av min borgerlige plikt, men når det er sagt så er jeg veldig glad, ydmyk og tårevåt over å få en slik pris, sier hun.


Opptatt av å bry seg

Det er regionalt brukerutvalg i Helse Nord som årlig tildeler brukerprisen. Den går til en person eller brukerorganisasjon som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. Kandidaten må ha sitt virke eller være bosatt i Nord-Norge, og må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.

Jeg blir aldri uteksaminert fra livets skole.

Inga Karlsen (85)

Og det å bry seg om sine medmennesker er noe Inga har gjort hele sitt voksne liv.

- Som datter av en samekvinne har jeg lært meg de kvinnelige, myke verdiene. Derfor er jeg den jeg er i dag. Jeg har vært interessert i folk så lenge jeg kan huske, og da jeg var 16 år gammel sa onkelen min til meg at jeg måtte bruke disse egenskapene til å engasjere meg i å hjelpe folk. Og det har jeg vel egentlig gjort siden, sier hun.

Trapper ikke ned

Inga har jobbet i og for eldreomsorgen i mange år, og med demensomsorg som et hjertebarn. Men også i kampen for likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen.

– Mange av oss tar alt legen forteller oss som en absolutt sannhet, og dette er kanskje særlig sant blant samene. Når det kommer til helsetilbudet til den samiske befolkningen, handler det ikke om likestilling, men om likeverd. Og her vil jeg rose Helse Nord for det arbeidet som nå gjøres med nettopp dette ut mot minoritetene. Det er fortsatt en vei å gå, men vi er på rett vei, sier hun.

Og hun har slett ingen planer om å trappe ned på engasjementet.

– Jeg liker å engasjere meg i og å prate med folk, så jeg vil fortsette å jobbe for det jeg mener er viktig. Jeg blir aldri uteksaminert fra livets skole, og det er jeg glad for, sier prisvinneren.

Inga Karlsen ble nominert av Nasjonalforeningens fylkesstyre i Nordland. Fylkesstyret avslutter nominasjonen med å skrive at de mener Inga Karlsen er en verdig kandidat. 

Begrunnelsen for tildelingen: 

"Inga har i mange år engasjert seg for å forbedre samiske eldres situasjon både som medlem i Statens seniorråd, Eldrerådet i Tysfjord og gjennom sitt engasjement i Demensforeningen. Hun har i mange år også vært frivillig i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun startet og er i dag formann i Tysfjord demensforening. 

Inga har gjennom sin innsats bidratt til et kunnskapsløft i helsetjenestene, blant annet ved å sitte i Nordlandssykehusets brukerutvalg i to perioder. Her har hun bidratt sterkt til å holde fram samiske pasienters rettigheter i møte med helsetjenstene. Hun var blant annet med på å arrangere en meget vellykket fagdag om samisk språk og kulturforståelse høsten 2018.  
Inga har vært særlig opptatt av å spre kunnskap om og forståelse for personer med demens og deres pårørende. Hun har kjempet utrettelig for at samiske pasienter blir møtt med eget språk når sykdom inntreffer. 
Det er blitt referert til en episode der pleiere trodde en pasient slo seg vrang. Men det viste seg at pasienten hadde glemt det norske språket. Da Inga kom og snakket samisk med vedkommende løste alt seg.

Inga har vært med på å oversette brosjyrene til Nasjonalforeningen til samisk og har spilt inn en CD om personer med demens og omsorg  - på samisk. 

Inga mottok i 2015 kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats for samiske eldre og demenssyke. Hun har også fått regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig, og i 2008 fikk hun demensprisen for sin innsats for demens og Alzheimers sykdom.

Inga er pensjonert husmorvikar, hjelpepleier, fotterapeut og politiker, og har vært salongpike om bord i Hurtigruten. Hun har også forfattet tre barnebøker og en salme på samisk. Hun har turnert med eventyrfortellinger i regi av Samisk bokbuss, besøkt barnehager og vært på fortellerfestival. Hun har laget et kokebok-hefte på lulesamisk.

I tillegg har hun skrevet ”Min oppvekst som same” som er gitt ut på Universitetsforlaget. Her forteller hun blant annet at hun som 13–14-åring ble tatt mål av på panna og stemplet som under middels. Hun er et viktig tidsvitne fra en tid myndighetene i dag ser tilbake på med skam. 

Ord som brukes for å beskriver Inga: 

  • En samfunnsengasjert ildsjel med ukuelig pågangsvilje

  • En ydmyk person som ser arbeidet hun har gjort som en del av sin samfunnsplikt og som helst deler æren med andre

  • Et talerør for det tause folket

  • En historieforteller som i sin formidling holder fram samiske kulturarv og tenkemåte 

  • En fargerik personlighet med mange jern i ilden 

  • En person der latteren sitter løst 

  • Et sant overskuddsmenneske som ønsker å gi, gi av sin livserfaring og sine tanker og ideer

Inga Karlsen (85) er lulesame oppvokst i Hellemobotn i Tysfjord. 

Vi i Helse Nord vil med denne prisen si tusen takk for den fantastiske innsatsen du har gjort for veldig mange mennesker gjennom mange år."

Meld deg på Helse Nords nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på nyheter fra helseregionen din? Nå kan du få dem rett i innboksen annenhver uke.
Meld deg på
Tegning av konvolutt med krøllalfa i.