logo Helse Nord

Lufttransport kjente alle spillets regler - men tapte

Lufttransport tapte anbudskonkurransen i ambulanseflyanskaffelsen, og føler seg lurt. Det har selskapet ingen grunn til. 

Publisert 21.06.2018
Sist oppdatert 11.06.2020
Ambulansefly
I en rekke aviser kunne man før helgen lese at administrerende direktør i Lufttransport FW AS, Frank Wilhelmsen, føler seg lurt av anbudsreglene i ambulanseflyanskaffelsen, og at måten konkurransen ble gjennomført på nærmest dømte selskapet til å tape. Dette kommer fra en direktør som visste hva han gikk til, i en åpen konkurranse hans selskap har vunnet to ganger før. I ettertid har Lufttransport forsøkt å så tvil om anskaffelsen ble gjennomført på rett måte. Men slik Luftambulansetjenesten HF ser det falt selskapet og Wilhelmsen for eget grep - i en anbudskonkurranse basert på likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

I våre anskaffelser er det en mulighet for at ny operatør må overta de ansatte hos dagens operatør, med deres lønn og arbeidsavtaler, gjennom virksomhetsoverdragelse. Konkurrentene har derfor krav på å få overordnet informasjon om lønnsnivået i dagens tjeneste. De må kjenne den økonomiske konsekvensen de kan bli påført dersom de vinner. Reglene for likebehandling i offentlige anskaffelser krever at slik informasjon gis ut. 

Slik informasjon ble også gitt til Lufttransport fra konkurrenten Norsk Luftambulanse AS i anskaffelsen av ambulansehelikoptertjenester året før. Selskapene setter selv sammen denne informasjonen og gir Luftambulansetjenesten HF skriftlig tillatelse til å dele den med konkurrentene. I ettertid har dette blitt fremstilt som om Luftambulansetjenesten HF her lekket sensitiv informasjon.

Etter tapet i helikopteranskaffelsen var ikke Lufttransport opptatt av dette. Men nå hevder Wilhelmsen at denne lønnsinformasjonen gjør det enkelt for konkurrentene å underby Lufttransport, og at konkurransen dermed var rigget slik at selskapet var dømt til å tape. Wilhelmsen beskriver det som om han og selskapets ansatte var låst av tidligere tariffavtaler det ikke var mulig å endre på.


Wilhelmsen kan ikke med troverdighet hevde at han ble lurt av reglene for offentlige anskaffelser. Til det kjente ham dem alt for godt. 

Dette er selvsagt ikke tilfelle. I ambulansehelikopteranskaffelsen året før avtalte de ansatte hos vinnende tilbyder lønnsfrys i en periode for å gjøre selskapet mest mulig konkurransedyktig. At Wilhelmsen ikke fikk sine ansatte i Lufttransport med på liknende grep i denne konkurransen kan ikke Luftambulansetjenesten HF lastes for.

Wilhelmsens påstand om at «fly og alt det andre koster stort sett det samme» er etter vår erfaring feil. Store aktører får bedre priser enn relativt små. Det var jo også slik i ambulanseflyanskaffelsen at Lufttransport tilbød egne brukte ambulansefly i sitt anbud. Brukte fly bør være rimeligere enn nye. Til tross for det var tilbudene fra selskapet dyrere enn vinnende tilbud som inneholdt utelukkende nye fly.

I tillegg kan selskapene påvirke pris og kvalitet på sine tilbud på en rekke områder som for eksempel organisering av tjenesten. I våre konkurranser er kvaliteten vektet 60 prosent og prisen 40 prosent. En tilbyder kan dermed være dyrest, men likevel vinne. I helikopteranskaffelsen og flyanskaffelsen fikk Luftambulansetjenesten HF inn 38 tilbud. Alle med forskjeller på pris, kvalitet og tilbudte løsninger. Det viser nettopp at det ikke er mulig for selskapene å vite på forhånd hva som må til for at de skal vinne. Til det er regnestykket for komplisert. 

I Dagbladet får advokat Robert Myhre hevde at ambulanseflyanskaffelsen var rigget basert på den samme argumentasjonen som Wilhelmsen. Luftambulansetjenesten HF tilbakeviste kritikken på alle punkt og påpekte direkte feil i Myhres argumenter. I saken gjemmer avisa vårt tilsvar i en liten ramme etter selve saken.  I NRK TVs minidokumentar 14. juni får Myhre igjen hevde at anskaffelsen var rigget. Denne gangen uten konkret tilsvar fra Luftambulansetjenesten HF. 

Lufttransport har forsøkt å mistenkeliggjøre at konkurrenten Babcock ventet med å legge inn sin laveste pris til siste og bindende tilbudsrunde. Andre får bedømme de ulike selskapenes valg av strategi, vi vurderer kun de tilbudene vi får.

Vi minner om at Lufttransport ikke har klaget anskaffelsen inn for klageorganet for offentlig anskaffelser (KOFA). Luftambulansetjenesten HF ga også selskapet utvidet frist til å klage etter tildelingen, men Lufttransport valgte heller ikke da å gå til en rettslig forføyning slik at rettsapparatet kunne vurdere om det var grunn til å se nærmere på anskaffelsen.

Det er vel verdt å merke seg at Lufttransport er et kommersielt flyselskap i et kommersielt marked og at flyselskapet er tilsluttet NHO som ønsker seg konkurranse i luftfarten. Selskapet ba ikke om virksomhetsoverdragelse og stilte ingen spørsmål om virksomhetsoverdragelse i forkant av konkurransen. 

Wilhelmsen kan ikke med troverdighet hevde at han ble lurt av reglene for offentlige anskaffelser. Til det kjente ham dem alt for godt.