logo Helse Nord

Helseinnovasjonsuka

Regionale krefter setter søkelys på endring i helsesektoren

Når fagfolk i helsesektoren blir en mangelvare og digitalisering endrer helsetjenestene, hvordan vil dette påvirke oss som pasienter og helsepersonell? Helseinnovasjonsuka i Bodø fra 25.-29. september tar for seg disse brennende spørsmålene.

Publisert 24.08.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Programkomite med partnere til Helseinnovasjonsuka. Første rad: Trine Holmvåg, prosjektleder Helseinnovasjonsuka (KPB), Charlotte Alme, seniorrådgiver (KPB) Andre rad: Gøril Ursin, Dekan, (Nord universitet, FSH), Tove N. Klæboe, forskning- og innovasjonssjef (Helse Nord) Tredje rad: Julie Tangen, seniorrådgiver (Bodø kommune), Tove J. Evjen, Prosjektleder Inovacare, (KPB) Fjerde rad; Francis Odeh, kommuneoverlege (Bodø kommune), Celina Svaleng, leder (Digi Nordland), Merete Johansen, prosjektleder (NLSH) Femte rad: Vibeke Tellmann, e-helse rådgiver (Bodø kommune), Terje Jørgensen, leder e-helse, (Bodø kommune) Bakerste rad: Lars Eirik Hansen, sentersjef (NLSH), Petter Øien, leder forskning og innovasjon (NLSH, Beate Sørslett), viseadministrerende direktør (NLSH), Kristian Haubakk, banksjef (Sparebanken Nord Norge)

Uka består av arrangementer for deg som er innbygger, helsepersonell, leder, politiker, forsker, innbygger, brukerrepresentant, jobber i helsenæringen eller er start-up! Blant innleggsholderne finner vi statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap), endringsekseperten Bo Vestergaard, Helse Nord-sjef Marit Lind, kreftlege Ellinor Haukland, stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Ap) og en rekke andre fagpersoner fra nord til sør i landet.

- I løpet av uka skal vi arrangere alt fra workshop, seminarer, folkemøte til burgerfest og helsetech-messe på Nordlandssykehuset. Vi håper at du som er opptatt av fremtidige helsetjenester finner rom for å delta og snakke med andre som er opptatt av det samme, sier prosjektleder for Helseinnovasjonsuka, Trine Holmvåg, KPB.

Her finner du program og påmelding

Endringer tvinges frem

Uka arrangeres i en brytningstid for helse-Norge. Vi mangler fagfolk i dag og vi kommer til å mangle enda flere i årene fremover. For sykehus og kommuner i Nord Norge er dette spesielt krevende. Eksempelvis dekker Helse Nord sitt nedslagsfelt bare 9 % av befolkningen, men hele 45 % av landets areal. Dette tvinger frem endringer i hvordan helsehjelpen kan gis, men også muligheter for pasientene.

- Flere av dagens helsetjenester blir digitale og vi ser at mer av den spesialiserte helsehjelp vil i fremtiden kunne gis hjemme slik at pasienten i noen tilfeller slipper fysisk innleggelse på sykehus, sier Beate Sørslett, viseadministrerende direktør på Nordlandssykehuset

Løses ikke med digitalisering alene

Helseinnovasjonsuka skal speile utfordringene helsesektoren står ovenfor og løfte frem mulighetene som ligger i digitalisering for regionene i Nord-Norge som består av store geografiske avstander og lang reisevei til nærmeste sykehus.

- I Bodø kommune ser vi at de digitale verktøyene blir stadig viktigere for oss i helsetjenesten. De bidrar til å øke kapasiteten for helsepersonell. For aktuelle pasienter kan vi tilby oppfølging digitalt slik at brukeren får helsehjelp hjemme og samtidig føler seg trygg, fordi de har tett kontakt med oss i helsetjenesten, sier Francis Odeh, kommuneoverlege.

Men utfordringene i helsesektoren løses ikke med digitalisering alene. Det trengs også nye samarbeidsformer med privat næringsliv og nytekning i arbeidsfordeling mellom fagfolk og organisasjoner.

- Målet med Helseinnovasjonsuka er at det skal være en arena som samler miljøene på tvers av privat og offentlig næringsliv, innbyggere og helsepersonell, og bidrar til at vi sammen tar eierskap til utfordringene og styrker innovasjonskraften i regionen, legger Holmvåg til.

Bli en del av endringen

Helseinnovasjonsuka arrangeres av Inovacare, Nordlandssykehuset og Bodø kommune sin felles innovasjonsarena som drives av KPB. I tillegg er flere partnere med og bidrar med finansiering og arrangementer, blant annet Helse Nord, Nord universitet, Engage, Nordland Fylkeskommune, Sparebanken Nord Norge, Innovasjon Norge og Digi Nodland.

Alle arrangementene er gratis å delta på og de fleste arrangementene sendes også digitalt.

- Din stemme og deltagelse er avgjørende for fremtidens helsetjenester. Meld deg på i dag og bli en del av endringen, avslutter Holmvåg.