logo Helse Nord

Noe unikt og langt mer enn bare et bygg

Tirsdag 28. januar 2020 vil stå som en merkedag for den samiske pasienten. – I dag feirer vi ikke et nytt bygg, men en ny helsetjeneste. Og det skal vi være stolte av, sa helseminister Bent Høie under åpningen av Sámi klinihkka i Karasjok.

Publisert 28.01.2020
Åpning av Sámi klinihkka Karasjok

Med den offisielle åpningen markeres at prosjektet som startet i 2016 endelig er i mål. I april 2019 vedtok styret i Finnmarkssykehuset direktørens innstilling om å opprette Sámi klinihkka, med somatikk og psykisk helsevern og rus integrert i samme klinikk. Og med pasientens behov som det helt sentrale.

- Vi ser at det ikke er nok å finne ut av hva som er viktig for pasienten, men også å forstå. Behandlerne må kjenne pasientens språk og kulturelle bakgrunn for at helsetjenesten skal kunne oppfattes som likeverdig. Jeg tror virkelig at Sámi klinihkka vil bidra til å bryte ned barrierer, sier Bent Høie.
Dette er noe helt unikt og starten på noe mye mer. Samisk språk og kulturforståelse er nøkkelen for å kunne gi den samiske befolkningen en god og likeverdig helsetjeneste.
Eva Håheim Pedersen

Unikt og starten på noe mer

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, begynner å bli vant til åpninger av nye sykehusbygg, men også hun understreket at dette er noe mye mer enn selve bygget.

- Vi står midt i tidenes utbygging av spesialisthelsetjenesten i Finnmark, og tilbudet her i Karasjok er en viktig del av dette. Sámi klinihkka løfter helsetilbudet for den samiske befolkningen til nye nivåer. Dette er noe helt unikt og starten på noe mye mer. Samisk språk og kulturforståelse er nøkkelen for å kunne gi den samiske befolkningen en god og likeverdig helsetjeneste, sier Pedersen.

Hun tror også at den nye klinikken vil være viktig for rekrutteringen.

- Vi trenger flere samiske helsearbeidere, og jeg tror virkelig at denne etableringen vil være med på å sørge for en bedre rekruttering. Dette er på alle måter en merkedag for norsk og samisk spesialisthelsetjeneste, sier hun.

Grenseløst samarbeid
Sámi klinihkka utvikles av samer, på samisk, for samiske pasienter spesielt, men også for det norske helsevesenet og internasjonalt. Også i urfolkssammenheng internasjonalt er arbeidet med utviklingen av samiske spesialisthelsetjenester og Sámi klinihkka unikt. 

Sámi klinihkka

  • ​Sámi klinihkka har om lag 5.000 kvadratmeter med sykehusbygg i Karasjok. 
  • 2.000 kvadratmeter er nybygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Ravdojok, drøye to kilometer utenfor sentrum, hvor hoveddelen av klinikken holder til, mens SANKS har adresse i Stuorraluohkka inne i bygda. 
  • Til sammen er det investert for 87 millioner kroner i byggeprosjektet.
  • I tillegg til hovedsetet i Karasjok er Sámi klinihkka gjennom SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus, representert over store deler av landet. Nasjonalt team i SANKS er tilstede i Hamarøy, Narvik, Snåsa, Røros og Oslo.Allerede i dag har klinikken samarbeidsavtaler med nabokommuner i Finland og Sverige knyttet til kunnskapsformidling og behandling av pasienter i psykiatri og avhengighet. Det arbeides også med nettverksbygging over landegrensene i geriatri.
- Vi har jobbet mye med samiske helsetjenester de siste årene, og derfor er det veldig gledelig å stå her i dag. Og dette er ikke bare et tilbud for den samiske befolkningen i Finnmark eller i Norge. Dette er et tilbud også for den samiske befolkningen på andre siden av grensen. Sámi klinihkka er grensesprengende og grenseoverskridende, sier styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larsen.
Krever mot å tenke annerledes

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, fikk en påminner om viktigheten av Sámi klinihkka da hun gjestet NRK på morgenkvisten.

- På vei ut av studio kom en mann bort til meg og tok meg i armen. Han fortalte meg at han hadde mistet to nære familiemedlemmer fordi de ikke ble forstått av helsevesenet. «Dette er viktig», sa han til meg. Og jeg er helt enig. Dette er et veldig viktig tilbud som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med. Jeg er allerede invitert til et seminar om samiske helsetjenester, og det skal jeg få til så snart jeg kan, sier Daae.

Også Sametinget hilser den nye klinikken velkommen.

- For meg personlig er det en glede å vite at vi nå har en klinikk hvor det er en selvfølge å bli møtt med samisk språk, og en forståelse av hvor vi kommer fra. Vi er mange som har ventet lenge på dette, og til beslutningstakerne vil jeg si at det krever mot å tenke annerledes rundt organiseringen av helsetjenestene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.