logo Helse Nord

Nordlys brøt god presseskikk i PCI-saken

Pressens faglige utvalg (PFU) mener Nordlys har brutt god presseskikk i dekningen av PCI-saken.

Publisert 30.08.2018
Sist oppdatert 31.08.2018
PFU-logo
– Helse Nord RHF klaget Nordlys inn for PFU fordi vi aldri tidligere har opplevd at en avis har sterke meninger i en sak basert på faktafeil og lite bredde og relevans i kilder. PFU har gitt oss medhold i at Nordlys har brutt god presseskikk, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF, Anne May Knudsen.

«Kontroller at opplysningene som gis er korrekte»


PFU vurderer en klage etter medienes etikkplakat og journalistiske kjøreregler, Vær varsom plakaten. Nordlys har ifølge PFU brutt to punkter, punkt 3.2 og punkt 4.13:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Ble tilspisset offentlig debatt 


– PCI-saken har vært en av Helse Nords mest debatterte og engasjerende saker gjennom tidende. Helse Nord RHF har hatt en høy terskel for å klage en avis til PFU, fordi media skal være kritiske til oss og virksomheten vår. Men vi har aldri tidligere opplevd en slik journalistikk som Nordlys utviste i denne saken. Vårt standpunkt har vært at Nordlys i for liten grad har brukt oss som kilde, og dermed ikke sikret bredde og relevans i dekningen. Faktafeil som Nordlys presenterte ble gjengitt i andre medier og spredt videre i sosiale medier. Til tross for at Nordlys visste at det de skrev var feil, ble feilene ikke rettet, sier Knudsen. 

– Den offentlige debatten ble svært tilspisset, blant annet fordi lesere fikk presentert feilaktig informasjon. Dette er beklagelig, men vi registrerer at PFU har gitt oss medhold, sier Knudsen.

Mer informasjon:


Les klagen og avgjørelsen på presse.no