logo

Nyheter forskning

 • En person som bruker et nettbrett
  6. juli 2020
  Slik skal brukerne påvirke helseforskningen i Helse Nord

  Som første helseregion i landet skal Helse Nord nå ansette en rådgiver og to erfaringskonsulenter for å løfte satsingen på brukermedvirkning i helseforskning.

 • Pasienter på venterom
  15. juni 2017
  Ny indikator for å sikre planlagt behandling

  For første gang er det samlet nasjonale tall over hvor mange pasienter som får behandling til planlagt tid.

 • 3. april 2017
  Lyser ut midler til innovasjon

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. For første gang i historien lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 15. mai 2017.

Sist oppdatert 12.04.2016