logo

Nyheter SKDE

 • En gruppe mennesker som tar seg av en pasient
  18. september 2023
  Hjerteinfarktpasienter skal få raskere behandling

  Bare en av ti pasienter i Nord-Norge med akutt hjerteinfarkt får trombolyse raskt nok, før de ankommer sykehuset, selv om de burde hatt det. Et nytt prosjekt i Helse Nord skal bidra til at flere får denne livreddende behandlingen innen anbefalt tid.

 • Folk som legger hendene sine oppå hverandres hender
  31. august 2023
  Satsing på kvalitetsregistre innen psykisk helsevern

  På under to år har antall nasjonale, medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling økt fra to til seks. Det er Mental Helse glad for.

 • Et barn iført gul regnfrakk
  29. august 2023
  Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

  Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar. 

 • Personer på konferanse, plakat som oppfordrer til påmelding
  15. august 2023
  Har du husket å melde deg på årets Helse- og kvalitetsregister-konferanse?

  Sett av 25.—26. oktober og få med deg presentasjoner om kunstig intelligens i helsesektoren, nyheter innen felt som kvinnehelse og mental helse, samt diskusjon om ny helseforvaltning.

 • MR-maskin, mannlig liggende pasient, kvinnelig helsepersonell
  14. juni 2023
  Overforbruk av MR-undersøkelser med liten helsegevinst

  Hvert år får hver tiende nordmann en poliklinisk MR-undersøkelse. I et nytt helseatlas i radiologi finner SKDE at flere av undersøkelsene har minimal helsegevinst og representerer et overforbruk.

 • Mann, ansikt i hendene, fortvilelse
  6. juni 2023
  1 av 4 med rusutløst psykose får senere schizofreni

  Flere ansatte ved SKDE er medforfattere på en ny vitenskapelig artikkel som viser at én av fire personer som legges inn til behandling med rusutløst psykose, senere får en schizofreni-diagnose.

Sist oppdatert 07.11.2022