logo Helse Nord

Oppdraget gitt i PCI-saken

I foretaksmøtet 4. juli 2024 ble oppdraget med å gjennomføre styrevedtaket i PCI-saken gitt til Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 04.07.2024
Illustrasjonsbilde Colourbox

For å sikre at regionen har et enhetlig tilbud om PCI for hele befolkningen i Nord-Norge besluttet styret i Helse Nord RHF i styremøtet 19. juni å samle det faglige, organisatoriske og administrative ansvaret i ett senter, ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

Senteret skal etableres med to driftssteder, et døgnkontinuerlig senter lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, og et dagtilbud i lokalene til Nordlandssykehuset HF i Bodø. 

I foretaksmøtet 4. juli 2024 ble oppdraget med å gjennomføre styrevedtaket gitt til de to helseforetakene. 

Styrene og administrasjonen i UNN og Nordlandssykehuset fikk i foretaksmøtet i oppdrag å gjennomføre de endringer som er besluttet av styret i Helse Nord RHF. Ny organisering skal være på plass innen første januar 2025. 

– Jeg har tillit til at ledelsen i Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge nå sammen vil finne gode og hensiktsmessige løsninger for hvordan dette praktisk skal gjøres. Løsninger som vil være til det beste for både pasientene våre og de ansatte, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind. 

Innkalling og protokoll: 

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF, UNN og Nordlandssykehuset 4. juli 2024

Evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI)

12. april 2024 fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset jamfør mandatet.

Les mer om evalueringen
En mann og en kvinne som holder et stykke papir;