logo Helse Nord

Opplæring av RescEU-personell er i gang

Første del av opplæringen av de medisinske teamene som skal bemanne det nye ambulansejetflyet i RescEU-prosjektet er nå gjennomført.

Publisert 11.10.2021
Personell i smitteverndrakter

EU-kommisjonen har besluttet å opprette særskilte kapasiteter som en tilleggsreserve for rask respons til alvorlige katastrofer og kriser i Europa. Ordningen er kalt rescEU, og innebærer at et ambulansejetfly skal være stasjonert i Norge i perioden 2022 til 2027. Flyet skal inngå i statens luftambulansetjeneste og være stasjonert i Tromsø når det ikke er på rescEU-oppdrag for EU. 

Her kan du lese mer om RescEU-prosjektet​

Ambulanseflyet skal utstyres og bemannes slik at det kan transportere én pasient med alvorlig smittsom sykdom av gangen. Flyet skal bemannes med helsepersonell med spesialkompetanse, og det skal ha særskilt medisinsk utrustning for transport av nevnte kategori pasienter. Nå er første uke av kursing og opplæring av norsk personell gjennomført.

- Vi skulle helst hatt en uke til, men på grunn av at selve flyet ikke har kommet ennå blir det bare med denne ene uka i første omgang. Så skal vi legge opp til en runde med trening med flyet når det ankommer midt i januar en gang. Først da vil vi ha muligheten til å kjøre fullskala-øvelser mellom sykehusene, sier rådgiver i Helse Nord RHF Nina Brå.

Aldri gjort tidligere

Hvert team vil bestå av en lege (intensiv eller anestesi), en intensiv- eller anestesisykepleier (flysykepleier), og en ambulansearbeider/sikkerhetsansvarlig. Det er lagt til grunn at teammedlemmene har erfaring fra luftambulansetjeneste og erfaring i prehospital transport av pasienter med smittsomme sykdommer. 

- Dette har jo aldri vært gjort før, så hver eneste stein som legges er ny. Vi lager veien mens den blir til. Det gjenstår en del arbeid på flere områder, men vi er i rute. Vi er der vi skal være med de forutsetningene vi har. Denne første samlingen var i stor grad «learning by doing». I tillegg til fag og innføring i medisinsk utstyr som smittevernutstyr, Epishuttle og prosedyrer rundt dette, så var også teambuilding en del av konseptet, sier Brå.