logo Helse Nord

Stor totalforsvarsøvelse under Nordic Response

Som en del av øvelse Nordic Resonse ble det det øvd på massetilstrømming og sivil-militære masseskadescenarier i Tromsø og Alta.

Publisert 25.03.2024
En gruppe mennesker i et rom
Sivil-militær samhandling mellom legevaktstjenesten i Alta, spesialisthelsetjenesten og saniteten i Brigade Nord.

Totalforsvaret og det sivil-militære samarbeidet i en krisesituasjon er noe man sjelden har fått trent på i større skala. Men under den store NATO-øvelsen Nordic Response var totalforsvaret integerert.

UNN Tromsø gjennomførte en massetilstrømningsøvelse med 80 markører onsdag 6 mars. Scenarioet var et terroranslag mot et flyktningmottak i Tromsøhallen, og UNN Tromsø, Heimevernet, US marines, politi, brann og Sivilforsvaret deltok på øvelsen. 

Aktiverte vandrende blodbank

Tirsdag 12 mars ble det som en del av øvelse Nordic Response gjennomført en sivil-militær masseskadeøvelse i Alta. 24 skadde soldater ble fraktet med militære og sivile ambulanser til legevakten i Alta for behandling.

Legevaktstjenesten i Alta aktiverte vandrende blodbank og ba om støtte fra vandrende blodbank i Vadsø og Berlevåg. Pasienter med behov for kirurgisk behandling ble tatt videre til et fremskutt kirurgisk team fra Helse Vest som utførte skadebegrensende kirurgi på klinikk Alta, vegg i vegg med legevakten.

Blodet fra de vandrende blodbankene i Vadsø og Berlevåg ble hentet med et helikopter fra Forsvaret, og var på plass i Alta tre timer etter aktiveringen. Fullblod fra vandrende blodbank i Alta var tilgjengelig 26 minutter etter aktiveringen.

Evakuering med hurtigbåt

Pasientene ble klargjort for evakuering og ble deretter bulkevakuert (simulert)  sammen med flere militære pasienter fra feltsykehuset med Finnmarks fylkeskommunes hurtigbåt fra Alta til Tromsø.

Som del av øvelsenble det øvd på sivil-militær samhandling med Finland innenfor en nordisk totalforsvarsramme ved at vi på anmodning fra finske myndigheter hentet 2 skadde  pasienter i Enontekio, Finland med ambulansefly fra Helse Nord for behandling i norsk sykehus torsdag 12 mars.