logo Helse Nord

Helgelandssykehuset

Styret bad om å få justert strukturvedtak på Helgeland

Styret i Helse Nord RHF vedtok i sitt møte 19. juni 2024 å be Helse- og omsorgsministeren om å få justert strukturvedtaket fra 2020. Justeringen vil blant annet medføre at begrepet hovedsykehus fjernes fra vedtaket.

AV: Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 19.06.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med en projektorskjerm
Viseadministrerende direktør i Helse Nord RHF, Ola Jøsendal, presenterte saken for styret.

– Det viktigste for Helgeland er å få en beslutning som kan stå seg. Det betyr at strukturvedtaket fattet for fire år siden er det beste utgangspunktet, sa styreleder Renate Larsen under behandlingen av saken.

Styremøte i Helse Nord RHF 19. juni 2024

Det var i 2020 at daværende helseminister Bent Høie (H) besluttet at det skulle være to akuttsykehus på Helgeland: Ett i Mo i Rana og et i Sandnessjøen. I vedtaket som da ble fattet ble det bestemt at Sandnessjøen skulle være hovedsykehus. 

Innstillingen fra administrerende direktør Marit Lind var opprettholdt forslaget om to akuttsykehus. Men hun bad altså styret vedta å be helse- og omsorgsministeren om at ordet hovedsykehus ble tatt vekk fra strukturvedtaket.

– Det opprinnelige vedtaket gir ikke regionen nødvendig handlingsrom for å kunne sikre bærekraftig drift, sa Marit Lind under behandlingen av saken. 

Det var et enstemmig styre som besluttet følgende: 

  1. Styret i Helse Nord RHF tar administrasjonens oppdatering og vurdering av status for arbeidet med organisering og struktur av Helgelandssykehuset til orientering.
  1. Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 27. januar 2020 (strukturvedtaket). Som følge av den krevende driftssituasjonen i Helgelandssykehuset, og de øvrige endringer som har skjedd lokalt, regionalt og nasjonalt de siste årene, ser styret behov for å be eier om å få justert beslutningen og strukturvedtaket fra 27. januar 2020.
  1. Styret i Helse Nord RHF vil anmode Helse– og omsorgsdepartementet om at teksten i strukturvedtaket fattet i 2020 i sin helhet justeres til følgende:

    «Tjenestetilbudet i Helgelandsykehuset skal basere seg på en modell med ett sykehus, der lokalisasjonene Mo i Rana og Sandnessjøen er akuttsykehus. Funksjons- og oppgavedelingen ut over somatiske akuttfunksjoner, inkludert tilbudene på lokalisasjonene i Mosjøen og DMS i Brønnøysund, besluttes av Helse Nord RHF i samarbeid med Helgelandsykehuset HF. Det skal være tilstedeværelse fra ledelsen på alle lokalisasjoner».
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner
Styremøte i Helse Nord RHF 19. juni 2024