logo Helse Nord

Disse tiltakene for å bedre bærekraft ble vedtatt i styret

Styresaken "Tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord" ble enstemmig vedtatt av styret i Helse Nord RHF.

Jan Eskil Severinsen, Helse Nord RHF
Publisert 19.06.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner
Styret i Helse Nord vedtok tiltaksplanen enstemmig.

I styresaken som ble vedtatt ligger ikke de umiddelbare store økonomiske besparelsene.

- Slik saken står er det nok mer på sikt at de store effektene vil vises. Noe vil vi se ganske snart, mens andre tiltak vil slå inn senere, sier Fredrik Sund.

Midler til samhandling

Helse Nord ble bevilget 250 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, penger som skal brukes på blant annet samhandling.

- Disse midlene fra regjeringen vil gi oss noen umiddelbare effekter. I tillegg er dette midler som skal rettes inn mot å sørge for bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og her har vi en del å hente, sier styreleder Renate Larsen.

Administrerende direktør Marit Lind ser også dette som en fin mulighet.

- Vi har et godt samarbeid med kommunene i dag, men tidligere har det gjerne vært slik at gode ideer for bedre samhandling gjerne har strandet på spørsmålet om hvem som skal finansiere det. Nå har vi fått disse midlene som vil gi oss muligheten til å teste ut nye måter å jobbe sammen på.

Her finner du styresaken, og under finner du vedtaket.

Vedtak Tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord.pdf

Se opptak av styremøte i Helse Nord RHF 19. juni 2024