logo Helse Nord

Ta et stikk for fellesskapet

Til deg som ikke er vaksinert: Helsetjenesten trenger din hjelp. Her er våre svar på tre argumenter som ofte brukes mot å vaksinere seg.

Publisert 23.10.2021
Sist oppdatert 02.11.2021
Koronavaksine. Illustrasjonsfoto: Adobestock

De siste to–tre ukene har antall innlagte pasienter med covid-19 ved sykehusene i Nord-Norge blitt tidoblet fra 2 til 27 pasienter. Det er mange flere enn vi har hatt på noe tidspunkt i pandemien og legger beslag på viktige intensivressurser. Flere sykehus i Helse Nord øker derfor sin beredskap, samtidig som samfunnet senker skuldrene for covid-19.

Helsetjenesten har vært i høy beredskap flere ganger tidligere i pandemien. Våren 2020 medførte den økte beredskapen at mye planlagt behandling ble utsatt. Sykehusene jobber fortsatt med å hente inn igjen de utsatte pasientbehandlingene som da oppstod. Dersom antallet pasienter med covid-19 fortsetter å øke vil sykehusene igjen måtte utsette planlagte undersøkelser, innleggelser og operasjoner. 

Rødest på smittekartet

Nord-Norge har for tiden den tvilsomme æren av å være det rødeste området på smittekartet. Samtidig har flere kommuner i nord lavere vaksinasjonsdekning enn ønsket. Spesielt blant yngre voksne under 40 år er det mange som ennå ikke har tatt vaksinen.

Nå har befolkningen begynt å treffe hverandre igjen, på arbeidsplasser og i fritiden. Da øker smitten, spesielt blant personer som ikke er vaksinert.

Vaksinasjon er frivillig, men ikke bare en privatsak. Eldre og sårbare personer har mindre effekt av vaksinen enn unge friske og er avhengig av at de ikke møter smitte i befolkningen. Det er derfor viktig at flest mulig takker ja til vaksinen – også du som er under 40 år. 

Våre svar på motargumenter

Det er forskjellige årsaker til at noen ikke vaksinerer seg. Her er noen argumenter mot vaksinasjon vi har møtt, samt vårt tilsvar til disse. 

  • Vaksinen er ny og bivirkninger er ikke kjent

Det er satt nesten åtte millioner covid-19-vaksinedoser i Norge. Bivirkninger overvåkes nøye og nettopp derfor er noen vaksiner tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Covid-19-vaksiner som brukes i Norge er trygge.

  • Å få forskjellige vaksiner ved første og andre dose er utrygt

Under utvikling og utprøving er vaksinene gitt som flere doser av samme vaksine. Det er etter hvert solide erfaringer også med kombinasjoner av de vaksiner som benyttes i Norge. Dersom det er noen forskjell på å få ulike vaksiner fremfor to doser av samme vaksine, så er det at forskjellige vaksiner antakelig virker bedre.

  • Covid-19 er ikke så farlig

Det gjelder for de fleste, men likevel er dødeligheten og risiko for alvorlig sykdom mange ganger høyere enn for influensa. Og med mye høyere smittsomhet enn influensa er risiko for alvorlig sykdom av covid-19 helt reell. 

Selv om du kanskje vil tåle sykdom med covid-19 godt er det ikke sikkert dette gjelder personen som sitter ved siden av deg på kafeen, din nabo, din bestemor eller ditt barns venn med underliggende sykdom.

Bli med på innspurt

For å få hele Nord-Norge inn i trygt farvann igjen, og for å sikre at vi skal slippe høyere beredskapsnivåer hvor vi må utsette annen viktig behandling, trenger vi å få befolkningen i nord med på en siste innspurt i vaksineringen. Alle kommuner har et lett tilgjengelig gratis vaksinasjonstilbud. 

Helsetjenesten trenger din hjelp – vi håper du vil ta et stikk for deg selv og for fellesskapet!

Av:

Harald G. Sunde, fagsjef, Finnmarkssykehuset
Haakon Lindekleiv, fagsjef, Universitetssykehuset Nord-Norge
Torni Myrbakk, smittevernoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge
Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef, Nordlandssykehuset
Gunille Justad Sundnes, smittevernoverlege, Nordlandssykehuset
Hanne Mathilde Frøyshov, fagsjef, Helgelandssykehuset
Hege Harboe-Sjåvik, smittevernoverlege, Helgelandssykehuet
Anne Mette Asfeldt, regional smittevernoverlege, kompetansesenter i smittevern Helse Nord