logo Helse Nord

Takker Forsvaret for hjelpa

Beredskapen i ambulanseflytjenesten er god. Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes.

Publisert 31.07.2019
Sist oppdatert 06.07.2021
Bell
Forsvaret har siden 4. juli bistått i den krevende innkjøringsperioden for ambulanseflyene de siste ukene. Den nye operatøren i ambulanseflytjenesten, Babcock, er fra 1. august i normal drift. 

Trekker anmodning tilbake

Helse Nord har derfor besluttet ikke å forlenge beredskapen med Bell-helikopteret stasjonert i Kirkenes, og anmodningen om å forlenge beredskapen ut over 2. august er trukket tilbake. Vurderingen er gjort i samråd med Luftambulansetjenesten HF og regional AMK på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Forsvaret har nok en gang vist velvilje og stor profesjonalitet. Hele helsetjenesten i Nord-Norge sender en stor takk, sier fagdirektør Geir Tollåli, som også leder beredskapsstaben i Helse Nord RHF.

Innkjøringsperioden for ny operatør av ambulanseflyene har vært krevende fordi pilotene i Babcock skulle gjennom nødvendig trening.

Alle pasienter har fått luftambulanse

Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har også etter 1. juli fått det. Med innleie av Forsvarets Bell-helikopter og to ekstra fly fra Babcock, har beredskapen i luftambulansen vært god. De to første ukene bisto også to innleide fly fra Sverige. Det har ikke vært meldt om uheldige pasienthendelser.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at innkjøringsutfordringene i ambulanseflytjenesten var unngått, men nok en gang viser helsetjenesten sin gode evne til å takle akutte utfordringer. Regional AMK og den nasjonale flykoordineringssentralen på UNN, flykoordinering sør (Lørenskog og Ålesund) og Luftambulansetjenesten HF har håndtert utfordringene til beste for pasientene, sier Tollåli.